Sprint dig til digital transformation

Har din virksomhed ambitioner om at komme i gang med digitalisering eller styrke eksisterende tiltag? Har du brug for at vide, hvordan bestemte former for digitalisering og ny teknologi kan bruges til at nytænke virksomhedens produkter, services eller forretningsmodeller? Eller vil du have testet en konkret idé på jeres kunder?
Sprint:Digital er et tilbud til dig, som er beslutningstager i en SMV, og står overfor digitale forandringer.

Sprint:Digital giver klarhed om retning på blot fem dage

Designsprints er i flere år blevet anvendt hos Google Venture (GV), og er efterfølgende blevet udbredt og anvendt verden over som en hurtig og agil arbejdsmåde. Sprints virker, fordi de både er effektive og økonomisk fordelagtige. Kort sagt: Det er den hurtigste vej til afklaring og løsning.

Som deltager i Sprint:Digital vil du med hjælp fra førende sprintkonsulenter få sat kurs mod en effektiv digital transformation. På et sprint, som strækker sig over fem sammenhængende dage, kan du få testet, om din virksomhed
er på rette spor med de digitale skridt, I allerede har taget eller få identificeret den optimale digitaliseringsløsning
for jer.

Allerede efter første sprint vil din virksomhed have modtaget kunde-/brugerverificeret feedback på jeres idé til digital transformation. Det danner grundlag for at få yderligere hjælp til at komme i mål, enten gennem et nyt sprint eller med rådgivning fra en digital ekspert.

Deltag i Sprint:Digital

For at deltage i Sprint:Digital skal du tilmelde din virksomhed på sprintdigital.dk, hvor du skal have følgende oplysninger parat: Virksomhed, udfordring eller idé og målgruppe. Din virksomhed skal forvente at afsætte tre til fem medarbejdere.

Hvad koster det?

Sprint:Digital er et offentligt støttet projekt, hvorfor vi har mulighed for at tilbyde dig, som er SMV, et forløb til en markant reduceret pris. Første sprint koster 25.000 kr. Andet sprint koster 15.000 kr. og tredje sprint 10.000 kr.

Din virksomhed kan deltage i op til tre sprints. Første sprint inkluderer en scoping session med jeres sprintkonsulent. Du har også mulighed for at benytte dig af en ’voucher’, som giver dig gratis rådgivning hos en digital ekspert enten før eller efter et sprint. Derefter koster rådgivningssessioner 5.000 kr.

Hvordan ser et Sprint:Digital forløb ud?

Et sprint løber over 5 hele dage, med start mandag og slut fredag

Før

Scoping møde med en sprintkonsulent forud for selve sprintugen. Konsulenten hjælper med at vurdere og klargøre den problematik eller udfordring, som I gerne vil arbejde med. I kan også få sparring fra en digital ekspert, så I får en helt klar definition af jeres udfordring og dermed også få mest muligt udbytte af et sprint.

Under

Selve sprintugen foregår sammen med to andre virksomheder. Sammen bliver I faciliteret igennem sprintprocessen.

Et sprint løber over fem hele dage, med start mandag og slut fredag.

Efter

Efter et sprint får I hjælp til at forankre og implementere jeres initiativ eller udvikle nye initiativer. Det kan ske enten ved et nyt sprint eller med hjælp fra vores eksperter inden for design og digitalisering.

step1

Dag 1 – Kortlægning

I starter ugen ud med at udfolde problemet og kortlægge de spørgsmål, som danner grundlag for idéudviklingen. Når dagen er slut, har I kortlagt hvilken udfordring, der arbejdes med resten af ugen, og har samtidig fået en fælles forståelse af jeres kunde/bruger, deres behov, og problemets kontekst, samt konkurrerende løsninger.

 

09.00-09.15 Introduktion

09.15-09.30 Forklaring af sprint

09.30-11.00 Spørg eksperterne (3×25 min) (Salg, produktion, service, folk med tidligere erfaring fra lign. projekt)

11.00-11.15 Pause

11.15-11.45 Long term goal (30 min)

11.45-12.00 Priotering af drivere for overordnet mål af beslutningstager (15 min)

11.45-12.00 Organize HMW (15 min)

12.00-12.15 Vote HMW (15 min)

12.15-12.30 Gennemgang og justering af drivere (start fra toppen og se hvad vi kan nå, evt. bare vælg top 5) (15 min)

12.30-13.15 Frokost (45 min)

13.15-14.00 Sprint questions (hvad kan gå galt)

14.00-14.45 Map

14.45-15.15 Pick a target (Bestemme om vi skal divide eller swarm)

15.15-15.30 Afrunding og præsentation af moodboard i morgen (oprettelse af folk på fælles pinterest board)

step2

Dag 2 – Idéudvikling

I vil bruge hele dagen på at udvikle og visualisere forskellige løsninger og åbne mulighedsrummet op. Når dagen er slut, har I genereret en række forskellige idéer til den aftalte problemstilling.

 

09.00-09.15 Gennemgang af dagen før (map (valgte target), long term goal og valgte sprint spørgsmål)
09.15-10.00 Søgning på internet. Ting gemmes i pinterest board
10.00-10.15 Pause – Artlinco Printer inspiration boards
10.15-11.00 Gennemgang af inspiration boards
11.00-12.00 Strategilærred og differentieringsparametre
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.00 Forklaring af Four-step sketch
13.00-13.20 Notes (folk går stille og roligt rundt og tager noter)
13.20-13.40 Ideer (folk sidder hvert for sig og skitsere grove ideer)
13.40-13.50 Crazy 8s
13.50-14.10 Pause
14.10-15.10 Skitsering af ide på et 3 styk storyboard
15.10-15.30 Afrunding og opsummering og hvad kommer i morgen til at byde på

step3

Dag 3 – Konceptudvikling

Efter en hel dag med udvikling af idéer, bruger I dagen på at finde frem til en eller flere løsninger, som I vil arbejde videre med. I slutter dagen med at have udviklet et eller flere koncepter/fortællinger omkring jeres løsning, og beslutter jer for hvilket koncept, I ønsker at bygge prototype på og teste på jeres kunder.

 

09.00- 09.10 Gennemgang af long term goal osv.
09.10-09.30 Heat map vote
09.30-10.00 Speed critique (3 min pr ide)
10.00-10.05 Straw poll (5 min)
10.05-10.15 Super vote – beslutningstager
10.15-10.30 Pause
10.30-11.00 Udvælg koncepter, beslut om der skal prototypes på et eller flere koncepter (evt. fake brand names)
11.00-12.00 6 step flow
12.00-12.45 Frokost
12.45-15.00 storyboard aka user test flow
15.00-15.30 Afrunding og opsummering og hvad kommer i morgen til at byde på

step4

Dag 4 – Prototyping

På denne dag bygger I jeres løsning, og samarbejder om at udvikle f.eks. tekst, billeder, modeller til hvordan løsningen skal se ud. Når dagen er slut, har I en prototype, som I kan tage med ud og teste af på jeres kunder/brugere.

 

09.00-09.15 Gennemgang af dagens program og storyboard
09.15-12.00 Prototype – facilitator identificerer test punkter
12.00-12.45 Frokost
12.45-15.00 Prototype
15.00-15.30 Afrunding og opsætning af test til dagen efter

step5

Dag 5 – Test

Dagen bruger I på at teste jeres idé hos jeres brugere og kunder. I samler på den måde feedback på jeres digitaliseringsinitiativ. Når dagen er slut, har I fået en klarhed over potentialet for jeres løsning, og har udarbejdet en handlingsplan med aktiviteter og ansvarlige for at tage det næste skridt imod jeres digitale transformation. Dette indeholder også beslutning om, I skal i gang med implementering, om I har brug for digital rådgivning, eller om I skal tage et nyt sprint.

 

08.45-09.00 velkommen og klargøring
09.00-10.00 testperson 1
10.00-11.00 testperson 2
11.00-12.00 testperson 3
12.00-12.45 frokost
13.00-14.00 testperson 4
14.00-15.00 testperson 5
15.00-15.30 opsummering og afslutning (kom godt hjem) og give afleveringsdato for handlingsplan

Brug Sprint:Digital til:

Idéudvikling
Konceptudvikling
Prototyping
Teste idéer
… og start jeres digitale transformation!

Læs mere på sprintdigital.dk

Vi står klar til at hjælpe med at finde en løsning på jeres udfordringer

Ring eller send mig en mail, hvis du vil vide mere om, hvordan Sprint:Digital kan hjælpe din virksomhed.

Søren Xerxes Frahm
Founder & CEO
sxf@artlinco.com
Tlf. +45 40 61 80 36

Sprint: Digital er støttet af: Syddanks vækstforum, Erhversministeriet

Hvad holder dig tilbage?

Hør mere om Sprint:Digital!

    Skal vi kigge på dit næste projekt?


    +45 70 20 80 36