Artlinco FAQ

Find svar på ofte stillede spørgsmål

indsigt, innovation og implementering og alt det ind imellem…

Ydelser

Hvad tilbyder Artlinco?

Vores grundydelse er rådgivning om, og gennemførsel af, udviklings- og innovationsprojekter. Igennem 20 år med innovation og udvikling har vi opbygget viden, indsigt og metoder, som sikrer optimale forløb og minimering af faldgruber og risici, der er i ethvert udviklingsforløb.

Ud over det, har vi igennem alle årene opbygget et imponerende netværk af producenter, eksperter og leverandører som I får adgang til uden beregning. Så i vores tilfælde er det ikke et valg mellem ”what you know” eller ”who you know” – du får begge!

Jeg er ikke sikker på, at jeg har forstået, hvad I laver. Kan I forklare det på en anden måde?

Vi udvikler produkter og services, som genererer indtjening.

Vi hjælper mennesker og virksomheder, der ønsker at udvikle et helt nyt produkt eller service. Eller de kan have et ønske om en forbedring af et eksisterende produkt, en service eller f.eks. kommunikationen i firmaet internt og ud til kunderne.

Vi hjælper også kunder med at få mere viden og data om kundegrupper, marked eller produktion. På den måde kan vi øge et produkts chancer og undgå de fejl, vi ofte har set.

Hvilke kompetencer har I i huset?

Vi har kompetencer i huset inden for både analyse, visualisering, design, engineering, konstruktion, forretningsmodeller m.m.

Derfor er der flere af vores kunder, som ud over at købe generelle innovationsydelser, anvender os til f.eks. ad hoc konstruktionsarbejde eller udvikling af VR-løsninger.

Hvad betyder det, at I arbejder med indsigt, innovation og implementering?

Det betyder, at vi arbejder ud fra et innovationssystem, vi har udviklet. Det er et system og en proces der sikrer, at løsninger er baseret på fakta, viden om kunderne og markedet.

Det betyder, at løsninger lever op til både virksomhedens værdier, strategier og mål. Vi minimerer projektrisiko og sikrer effekt i markedet.

Det gør samtidig at købernes og brugernes forventninger bliver indfriet. AIS er baseret på international best practise og erfaringer fra 430 succesfulde projekter.

Hvad får vi ud af at benytte Artlincos ydelser?

Ved at bruge Artlinco øger du chancen for, at dit udviklingsprojekt lykkes.

Det kan lyde lidt arrogant og undskyld for det. Den typiske udviklingsafdeling udvikler måske et produkt eller to om året og bruger resten af tiden på almindelige driftsopgaver.

Hos Artlinco arbejder vi med vi innovationsprojekter hver dag, typisk 10-12 projekter samtidig. Vores team er i skarp træning og vedligeholder formen hver dag.

Hvad er fordelene ved at bruge et eksternt udviklingshus?

Fordelene er, at vi får øje på nogle andre ting end f.eks. jeres udviklingsafdeling, fordi vi ikke er en del af kulturen. Vi stiller spørgsmål, som måske er blevet glemt i daglige vaner og gøremål, men som kan være starten på jeres udvikling.

Vi hjælper jer til at holde eller skifte fokus, fordi det for os, som ekstern partner, er lettere. Og ikke mindst så har vi specialiseret viden, fordi det udelukkende er udvikling og innovation, vi beskæftiger os med, og har gjort det i snart 20 år.

Hvad betyder det, at I er et full-service innovationshus?

Det betyder, at vi leverer ’det, der skal til’. Det er eks. projektledelse, analyseresultater, business case, design, konstruktion, prototyper, emballager og grafisk design, service & kundeoplevelse, manualer, salgsmateriale, koordinering og dialog med produktionsfolk, underleverandører, patentfolk og øvrig organisation.

Hvordan kan I lave så mange forskellige ting?

Det kan vi, fordi det er vores håndværk. Selvom der er stor forskel på udviklingen af en tandstik og et typegodkendt køretøj, så er alt vores arbejde baseret på en stærk faglig viden, erfaring, analyse, struktur og indsigt. Alt dette bruger vi til at skabe positive forandringer for vores kunder.

Ide- og produktudvikling

Hvordan arbejder I med innovation?

Vi arbejder med innovation ud fra en grundtanke om, at det skal føre til et nyt produkt eller service – eller optimering af disse. På bundlinjen skal dette ses ved eksempelvis øget indtjening, bedre kommunikation, større glæde og større tilfredshed.

Vi arbejder ud fra devisen om at tingene baseres på evidens, fakta og en stor portion erfaring.

Hvordan vurderer I, om vores ide/udviklingsprojekt har potientiale?

Hos Artlinco læner vi os op af den gamle jyske talemåde ”Kan det laves? Kan det sælges? Kan det svare sig?”. Det vil i bund og grund sige, at vi ikke laver noget uden, at business casen ser fornuftig ud. Det mener vi, er en sund tilgang til udvikling.

Et projekt skal kunne betale sig for alle involverede.

Kan vi ikke bare selv lave produktudvikling?

Det ved vi ikke, vi kender ikke jeres færdigheder og kompetencer. Men vi ved, at produktudvikling og design kræver mange færdigheder og kompetencer af teknisk, æstetisk, kommunikativ, faglig og analytisk art. Det betaler sig investere i dette, fordi det i mange tilfælde kan ses på bundlinjen.

Kan anvendelse af design-tænkning ses på bundlinjen?

Ifølge Dansk Industri mener 90% af de virksomheder, som benytter design som element i deres strategi, at det har positiv indflydelse på deres bundlinje. Heraf oplever over halvdelen tilmed en meget høj grad af indflydelse på bundlinjen.

Hvorfor bruge jer, når jeg allerede har en udviklingsafdelingen?

Godt spørgsmål, der giver anledning til en række, måske flabede, modspørgsmål.

Hvor stor er afdelingen, hvor meget erfaring er der, hvilke kompetencer er der, og hvor meget tid har de?

Hvilken erfaring har de med nyudvikling, hvad er deres succesrate på udviklingsprojekter, og har den de rigtige værktøjer og træning?

Vi har erfaring fra over 430 projekter, i mange forskellige brancher, som vi kan bruge som inspiration. Vi har ingen skyklapper på og ser problemstillinger med friske øjne. Vi har et system og et metodeapparat, som sikrer, at projekter kommer i mål.

Vi er et team, som kan arbejde fokuseret og være 100% dedikeret til en opgave. Vi er ofte meget hurtigere, på grund af vores træning i snart 20 år.

Vi, i udviklingsafdelingen, er bekymrede for om I overtager vores jobs?

Det behøver I ikke være. Vores fornemmeste opgave er at få jeres udviklingsafdeling til at præstere og se godt ud.

Vi har ingen interesse i at tage jeres jobs, vi er interesserede i gode resultater for jeres afdeling og firmaet. En af de ting vi lever af, er at sørge for kundetilfredshed – det gælder selvfølgelig også jeres afdeling.

Hvordan kan I udvikle så komplekse ting?

Det kan vi, fordi vi har erfarne ingeniører og designere, der er sammensat ud fra deres forskellige faglighed og erfaring.

De arbejder ud fra den viden, erfaring og evidens de indsamler og allerede har. De er eksperter i at udvikle, teste og evaluere – og gøre det igen og igen… De gør det indtil tingene virker optimalt.

De har en bred viden om materialer, design og beregninger.

74%
af de virksomheder som anvender design oplever, at det har en positiv betydning for deres bundlinje.

Kilde: Danish Design Center, Design Report 2016-2017

Kunde- og markedsindsigt

Hvad er et forprojekt, og hvornår giver det mening?

Et forprojekt er en metode til at sikre, at et kommende projekt er levedygtigt og rentabelt. Det skal sikre, at et større innovationsprojekt startes op på et valideret grundlag.

Vi ser desværre ofte, at store innovationsprojekter startes op på tro, håb og mavefornemmelser, og den manglende forretning først identificeres, når det er for sent.

Hvad indeholder et designbrief, og hvorfor giver det mening?

Hos Artlinco udvikler vi altid på baggrund af et designbrief. Hvis der ikke findes et, så skaber vi det efter en indsigtsfase eller et forprojekt.

Et designbrief indeholder typisk virksomhedens effekt- og projektmål. Den indeholder markeds- og lovmæssige krav, tekniske specifikationer samt information om kunde og brugerkrav.

Designbriefet er fundamentet for et succesfuldt innovationsprojekt, og sikrer at alle arbejder i samme retning med samme mål, samt at løsninger prioriteres korrekt.

Tidshorisont

Hvor lang tid tager det?

Projekter findes i alle størrelser og kompleksitetsgrader, og hos Artlinco har vi projekter, der har varet lige fra et par uger og måneder og op til flere år.

Hvis hastighed er en vigtig parameter, har vi udviklet et ”1+3 Sprint” koncept. Sprintet gør os i stand til at komme fra behov til valideret beslutningsgrundlag på under fire uger. I Sprintet komprimerer vi processen uden at gå på kompromis med resultatet, men Sprintet stiller større krav til beslutningskraft hos virksomheden.

Hvorfor skal vi bruge tid på indsigt?

Fordi uden indsigt udvikler man ud fra gætteri og mavefornemmelser. Indsigt giver dig vigtig viden om f.eks. kundebehov, markedet, konkurrenter eller materialer. Alt den viden skal bruges i det fremadrettede arbejde, så valg – eller fravalg – baseres på fakta frem for fornemmelser. På den måde får I de bedste vilkår, når jeres produkt eller service skal på markedet.

Vi har erfaret, at at den indsigt vi får før og under projekterne ikke kun giver værdi for produktudvikling, men kan bruges på tværs af organisationen. Når ny kommunikation eller nye services skal udvikles, kan de baseres på samme indsigt.

Resultat

Hvordan sikrer I, at vi kommer i mål?

Det gør vi på to måder. 1: Vi udvikler med udgangspunkt i vores designbrief og 2: Vi arbejder effektivt og struktureret efter en detaljeret projektplan baseret på deadlines, delmål og et grundigt workbreakdown samt ved brug af vores innovationssystem (AIS).

Hvordan sikres Return on Investment?

Det gør vi ved at sikre, at projektet har en ordentlig business case (gennem forprojekt) og ved at sikre intern konsensus.

Det gør vi ved at arbejde effektivt og struktureret, holde os til et designbrief, og for alt i verden undgå unødvendige gentagelser. Men vi undgår også en af de mest hyppige fejl; at gå for hurtigt i løsningsmode.

Hvordan sikrer I et beslutningsgrundlag?

Det gør vi ved at have indsamlet al den data og information, som er relevant for det videre projekt samt at have lavet relevante beregninger. I skal selvfølgelig vide, hvilke risici der er, hvordan markedet er, omkostninger og afkast etc. Vi samler alt den information I har brug for, så I får det bedst mulige beslutningsgrundlag.

På den måde kan ledelsen træffe beslutninger på et valideret grundlag og teknikere og produktionsfolk får de oplysninger og tegninger, der er behov for. Men ikke mindst så køber og bruger hurtigt kan forstå produktet og blive motiveret til handling.

90%
af de virksomheder, der bruger design i processer og strategiske beslutninger, angiver, at design har positiv indflydelse på bundlinjen

Kilde: Danish Design Center, Design Report 2016-2017

Marked og produkt

Hvordan kommer jeg på markedet med mit produkt eller service?

Det kommer helt an på, hvilket produkt eller service du har, hvilken målgruppe du har, budget, målsætning, love og regler osv.

Det er et puslespil, der ser forskelligt ud, hos alle dem vi arbejder med. Når vi er kommet dertil i processen, lægger vi sammen med dig en strategi. Vi hjælper dig med at navigere i love og regler, hvad der rører sig på markedet, og hvor du finder dine med- og modspillere.

Hvordan får vi succes med vores nye produkt?

Det findes der desværre heller ikke en formel på. Men en ting er sikkert; hvis du skal have succes med et produkt eller service, så kræver det grundigt forarbejde.

Det kræver en indgående viden om marked og bruger, og hvad deres reelle behov og ønsker er. Plus en masse data samt ingeniørfaglig viden. Der er for ofte kommet produkter på markedet, som ingen rigtig har brug for. Det vil vi hjælpe dig til, ikke sker.

Vores branche er helt speciel, kan I hjælpe os?

Ja. Vi har erfaring inden for mange forskellige brancher og meget forskelligartede produkter og services.

Vi har arbejder med småt og stort – og har designet alt fra en tandstik til en el-scooter til varetransport. Vi er vant til at sætte os grundigt ind i tingene, og har et bredt kendskab inden for forskellige brancher. Hvis vi mangler viden, så får vi det! En ting er sikkert. Vi kommer altid forberedte og har et indgående kendskab til det, vi skal i gang med og bliver ved med at indsamle viden.

Kan I hjælpe os med at undgå fejl i produktudviklingen?

Ja. Vi er vant til at arbejde med at minimere fejl og mangler og samtidig pege på, hvor det muligvis kan gå galt i en proces.

Det kan vi på baggrund af vores erfaring, de beregninger vi laver, og den data vi har. Vi er ofte blevet kontaktet af kunder, når udviklingsarbejdet er gået i hårdknude. Derfor har vi erfaring omkring typiske fejl, og hvor det ofte går galt. Det kan minimeres ved at have fokus på dette inden udviklingen går i gang.

I er et design- og innovationshus, men nogle af jeres produkter er grimme. Hvorfor?

Vores projekter har haft forskelligt fokus. For nogle har førsteprioritet været kostpris, producerbarhed på egne maskiner, hygiejne eller hastighed.

Vi har også designet til andre end ’dem med den klassiske danske design-smag’, som f.eks. den almindelige amerikaner.
Vores opgave er ikke at promovere en bestemt smag, men at skabe løsninger, som appellerer til den ønskede målgruppe og sikrer salg.

Om Artlinco

Hvad mener I om begrebet ``Design Thinking``?

Vi har arbejdet ud fra den tænkning i mange år, fordi det sætter mennesket i centrum og kombinerer data og analyse med det praksisnære og kreative. Design thinking er en cirkulær proces, hvor man udvikler mange løsningsforslag og tester ideer, for på den måde at sortere og ende med den bedste løsning.

Vi mener, at ’design thinking’ er det mest oversete strategiske værktøj, og vil få større betydning. Design thinking skaber nye løsninger og sammenhænge, som virksomhederne skal leve af i morgen.

Har I et mantra?

Ja, “alt skal se ud- og virke af en årsag”.

Vi kan ikke lide gætterier og mavefornemmelser og bliver alvorligt bekymrede, når virksomheder udvikler uden tilstrækkelig viden om, hvad deres kunder reelt har behov for. At basere fremtidige produkter og forretning på tilfældigheder, er at udsætte virksomheden for unødig risiko. Derfor sætter vi en stor ære i at sikre, at de løsninger som frembringes ser ud af en årsag.

Hvordan kan I være kreative, innovative og strukturerede på samme tid?

Fordi vi mener, at de ting hænger sammen og ikke fungerer uden hinanden. Kreativitet er godt, men det har kun potentiale, hvis det også struktureres, konkretiseres og fører til noget.

Snak og ideudvikling er godt og nødvendigt, men vores fokus er altid, at det fører til, at et produkt eller service optimeres eller nyudvikles. Produktet eller servicen får de bedste vilkår og odds, når vi kombiner kreativitet med evidens og vores faglige viden.

Hvad mener I med tværfaglig?

Vi mener et team, som er sammensat, så vi har forskellige evner og faglighed, der supplerer og udfordrer hinanden. Derfor har vi ekspertise på både de samme og forskellige områder som f.eks. materialer, beregninger, skitsering, grafisk design, rendering, dataindsamling og administration.

Må jeg se jeres værktøjer og modeller?

Nej, desværre. Det holder vi forholdsvis tæt til kroppen, men viser mere, når vi indgår i et samarbejde.

Men du kan læse mere om vores modeller og vores måde at arbejde på, på vores hjemmeside. Når vi starter et samarbejde med en virksomhed eller person, får de selvfølgelig adgang til at se, hvordan vi arbejder og ud fra hvilke modeller og metoder.

Hvordan forholder I jer til risiko?

Vi forholder os til risiko som noget, der skal og bør minimeres. Det skal det gennem indsigt, analyse og beregninger. Der skal ligge klare mål, delmål, tids- og metodeplaner.

Risiko er i sig selv negativt, men det er positivt i den forstand, at det betyder, at man udvikler sig og er villig til at prøve nye ting og perspektiver.

Risiko kan ikke udelukkes fuldstændig, for det ville betyde, at der ikke var potentiale for stor udvikling.

Betaling og omkostninger

Hvorfor bruge eksterne, når det er dyrere end vore interne udviklere?

Inden vi svarer på spørgsmålet, ville vi gerne bede dig lave et regnestykke og udregne de interne udvikleres effektive timeløn.

En medarbejder pa 37 timer får løn for 52*37 timer pr. år, fordi ferien også betales. Men det er kun ca. 60 % af denne tid der er effektiv. Ferie, frokost, sygdom, småpauser, kompetenceudvikling, personalemøder er en ”overheadtid”, der ikke direkte anvendes på kerneopgaven, men er nødvendig i en eller anden grad for at kerneopgaven kan leveres.

Så ud af 1924 (52*37) timer er det kun 1154 som er effektive, hvorfor en ingeniør med månedsløn på 45.000 + pension (8%) og goder (telefon, internet mm.) vil have en effektiv timeløn på ca. 520kr. Hvis vi tillægger virksomhedens overhead til drift og adm. på 25% lander den effektive timepris på 650kr.

Og ja vores timepris er lidt højere, men vi mener, at vi arbejder både bedre og hurtigere. Vi fakturer kun de timer vi anvender, og når projektet er færdigt, er der intet opsigelsesvarsel, og dermed ingen omkostninger.

Hvad koster det?

Det vil vi gerne fortælle dig, når du har sat os lidt ind i problemstillingen. Det afhænger nemlig af omfanget af projektet, kompleksiteten, tid og meget mere. Vi laver skræddersyede løsninger til alle projekter.

Skal vi kigge på dit næste projekt?


+45 70 20 80 36