Vi skaber solidt fundament og gør projekter til virkelighed

search icon

Indsigt i kunde, marked og konkurrent

Alle innovationsprojekter skal bygges på et solidt fundament. At basere fremtidige produkter på gætværk og tro er for risikabelt – det handler om den fremtidige indtjening.

Forprojekter baseres på:

Intern analyse

Innovationsparathed

Produktstrategi

Lovgivning & standarder

Kunde- og brugerstudier

Konkurrent- og markedsanalyse

Projektgrundlag og businesscase

light bulb icon

Innovation, udvikling og konkrete løsninger

Innovation er for os ikke fri leg og idéudvikling, men at veksle brugernes pains og fears (fra indsigtsfasen) til konkrete løsninger, som lever op til det vedtagne design brief.

Vi arbejder innovativt med:

Produktdesign

Servicedesign

Kommunikationsdesign

Emballageudvikling og -design

Digital udvikling

UX og UI-design

Kostoptimering

location icon

Implementering og virkeliggørelse

Den bedste idé i verden er ingenting værd, hvis den ikke gøres til virkelighed. Derfor har vi stor fokus på, projekternes sidste fase før markedsføringen – implementeringen.

Projekter gøres til virkelighed via:

Beregninger

Konstruktion

Optegninger

Test og godkendelser

Teknisk dokumentation

Markedsføringsplan

Grafisk materiale

Nytænking, udvikling, forvandling, forretning

Vi er din eksterne udviklingsafdeling

Som sparringspartner og ekstern udviklingsafdeling hjælper vi jer igennem processen omkring udvikling af nye, innovative produkter og services. Vi forvandler gode ideér til endnu bedre, for at skabe værdi for dig og dine kunder/brugere.

 

Vi praktiserer designthinking, og fungerer som en ’full-service’ ekstern udviklingsafdeling og som leverandør af delprojekter eller enkeltydelser. Som ekstern partner er en af fordelene, at vi får øje på nogle andre ting end f.eks. jeres udviklingsafdeling, fordi vi ikke er en del af kulturen. Vi stiller spørgsmål, som måske er blevet glemt i daglige vaner og gøremål, men som bliver starten på jeres udvikling.

Vi rådgiver, analyserer, udvikler, designer, konstruerer og gennemfører projekter. Vi er rustet til at udvikle dit næste produkt eller service, så det outperformer konkurrenternes og bliver det, du skal leve af i morgen. I 20 år har vi udelukkende beskæftiget os med innovation og udvikling og har derfor specialiseret viden.

 

Alt skal se ud af en årsag. Udvikling af nye produkter, services og beslutninger om samme skal ikke baseres på gætværk, mavefornemmelser eller tro, men baseres på fakta. Det er vores håndværk, og selvom der er stor forskel på udviklingen af en tandstik og et typegodkendt køretøj, så er alt vores arbejde baseret på en stærk faglig viden, erfaring, analyse, struktur og indsigt.

2 Artlinco employees work process on a white board

Vi fungerer som…

Ekstern udviklings- og innovationsafdeling

Ekstern udviklings- og innovationsafdeling

Kompetencer og specialister

Vi varetager alle de opgaver og ansvar, som hører til udviklingen af et nyt produkt eller service. Det er hele vejen fra brief, data og analyse, konstruktion til markedsmodning og strategi.

Et forprojekt, hvor kunde, bruger og markedsparametre analyseres, og der på den baggrund skabes projekt og effektmål, business case, valideret design brief og plan og budget for hovedprojekt

 

Hovedprojekt, som gennemføres på baggrund af designbriefet og som løbende sikrer at projektbrief følges samt budget og tidplan overholdes.

 

Løbende udvikling, hvor vi assisterer virksomheden med design, konstruktions og grafiske opgaver, for at sikre at målene nås.

Rådgiver

Rådgiver

Erfaring fra over 430 projekter

Vi fungerer som sparringspartner for virksomheden igennem et forløb, for at sikre resultat og intern læring. Vi yder sparring i forhold til f.eks. konkrete tekniske problemstilling, strukturering af innovationsprojekter, markedsstrategi og brugerkendskab.

 

Teknik/udvikling: Sparring omkring tekniske udfordringer, materialevalg, beregninger, grafisk design etc.

 

Bruger/marked: Sparring i forhold til at indsamle data og anvende data som grundlag for designet/udviklingen samt segmentering.

 

Proces/struktur: Sparring omkring strukturering af et innovationsforløb, mulige faldgruber, resultatsikring og effektmålinger.

 

Resultat/mål: Sparring omkring implementering og sikre flow samt eksekvering og måling.

Inspirator

Inspirator

Nye øjne giver nye muligheder

Igennem workshops, foredrag og seminarer viser vi, hvordan designtænkning, innovationsmetodikker og anvendelse af digitale lag, på fysiske produkter skaber bedre bundlinje og gør virksomheder mere konkurrencedygtige.

Foredrag om designthinking, innovationsmetodikker og fremtidige muligheder via nye teknologier

 

Workshops som startskud for innovationsprojekter, bla. for at sikre intern alignment

 

Workshops til problemknusning, identificering af problemer og til at skabe retning.

 

Customer journey workshop – Fokus på hvilke oplevelser kunderne har igennem kunderejsen, identificering af kontaktflader/interaktioner og kundeopleverser samt mulige optimeringer ved interaktioner

Sprint-partner

Sprint-partner

Når tiden er vigtig

Igennem et komprimeret forløb – et 4 ugers Sprint – arbejder vi imod jeres mål, så I får en gennemarbejdet, valideret og testet løsning

Strategisk målsætning: vi fastsætter succeskriterierne for Sprintet, definerer udfordringen, sikrer  at de rette personer bliver inddraget og planlægger forløbet.

 

Indsigt: Vi udbygger viden om udfordringen, går i dybden med bruger, kunder, marked og organisation for både at få kvantitativ og kvalitativ data.

 

Innovation: Vi udvikler et idekatalog med løsninger, der  løser den tekniske udfordring, tager højde for marked, bruger og køber.

 

Design: der arbejdes mod det endelige koncept og de valgte retninger samles og detaljeres. 3D-modellering eller laver grove prototyper begyndes.

 

Validering: fysiske/digitale protype laves klar til brugertesten og vi udfører en kvalitativ og/eller kvantitativ brugertest, med udgangspunkt i kravene fra designbriefet.

Employee working at Artlinco

Systematisk tilgang sikrer jeres projektgennemførsel

Vi har udviklet Artlinco Innovation System, som sikrer vidensopsamling, bearbejdning og eksekvering indenfor de afstukne rammer. Systemet sikrer ikke kun projektgennemførsel, men også et solidt beslutningsgrundlag for ledelsen og hos vores kunder. Som bonus får I ny viden om kunder og nye metoder til effektiv gennemførsel af  innovationsprojekter. Viden, som ikke kun bør bruges i produkt- og serviceudvikling, men også er værdifuld viden til brug i salg, markedsføring og digitale projekter.

 

Vi arbejder med både struktur, systematik, kreativitet og innovation på samme tid. Fordi vi mener, at de ting hænger sammen og ikke fungerer uden hinanden. Vores fokus er altid, at det fører til, at et produkt eller service optimeres eller nyudvikles. Produktet eller servicen får de bedste vilkår og odds, når vi kombiner innovation og evidens med vores faglige viden.

Vi opdeler vores arbejde i tre blokke. Indsigt, Innovation og Implementering – og under hver blok er der en række indsatsområder, som indeholder opgaver. Hver opgave kræver særlige kompetencer, som vores tværfaglige team er sammensat efter.

 

Vi ved, hvad et projekt har brug for og sikrer, at der eksekveres på det og har viden om, hvad der kan gå galt – så vi kan tage højde for det i tide. For at komme godt i mål udvikler vi med udgangspunkt i et designbrief og efter en detaljeret projektplan baseret på deadlines, delmål og et grundigt workbreakdown.

Artlinco innovations system- indsigt, innovation, implementering
Læs videre hvis du kan lide at gå i detaljer

Mere om vores ydelser…

Produkt- og servicedesign

Design, formgivning og udvikling af et nyt produkt eller service kræver mange kompetencer. Både af teknisk art – men også at kunne ramme kunden i forhold til f.eks. følelsesmæssig appeal, troværdighed og genkendelighed.

 

Vi arbejder for at sikre jeres produkt/service en plads i markedet på baggrund af fakta og indsigt, som vi omsætter i designprocessen.

Vi hjælper jer med

Idégenerering og konceptudvikling

Nudging og psykologiske triggere

Produktarkitektur

Formgivning

Industrielt design og styling

Design for 3D-print

Funktionsmodeller & prototyper

Brugertest

Styklister og priser

UX og UI

Markedsføring

Markedsføring og planerne omkring dette kan give grå hår hos mange. Hvor skal pengene investeres for at tiltrække nye kunder? Hvilke materialer virker bedst, og hvilket indhold skal det rumme? Vi hjælper dig med at målrette markedsføringen og vælge den rette fremgangsmåde, på grundlag af viden om dine kunder. Vi udarbejder materiale til online og offline markedsføring, der fremstår professionelt og moderne. Både i forhold til visuelt indhold såvel som tekst, der rammer modtageren.

Vi hjælper jer med

Markedsføringsplan

Grafisk materiale

Off- and online markedsføring

Messestande

Markedsføringskanaler

Logodesign

Brochurer

Labels

Kataloger

Visualisering

I kan styrke jeres produkt, viden om dette samt kommunikationen igennem visualisering. Visualisering skaber et stærkere beslutningsgrundlag, når det understøttes af tekniske tegninger, 3D tegninger eller f.eks. visualisering af kundens adfærd, som tydeliggør mønstre, der ellers var forblevet usynlige.

 

Ligeledes giver AR og VR utallige nye muligheder i forhold til at præsentere kunden for jeres produkt, uanset hvor lille eller stort det er, samt at vise tekniske komponenter og dele, der ellers er utilgængelige.

Vi hjælper jer med

Tegningsmateriale til interne formål

Bevægelsesmønstre i f.eks. butik

Emotionel reaktion (eyetracking, EEG, GSR)

Procesvisualisering

Fotorealistiske, computerfrembragte produktbilleder

AR – Augmented Reality (et digitalt lag ovenpå virkeligheden via ex. telefon)

VR – Virtual Reality (en digital virkelighed, præsenteret via VR-brille)

Ergonomisk måling. Visualisering af muskelbrug

Tekniske styrke og flowforhold

Grøn omstilling

Design og udvikling med udgangspunkt i cirkulære principper kan placere jer øverst i industrien og gøre jeres forretning bæredygtig en lang række parametre. Men hvor skal man starte, når det kommer til grøn omstilling? Og hvilken konsekvens har det for virksomheden at gøre noget godt for planeten og samfundet?

 

I er måske allerede klar over, at et større fokus på bæredygtighed er vejen frem, men i tvivl om hvordan i reelt set skal implementere det i jeres daglige drift og forretningsstrategi?

 

Vi kan hjælpe jer! Vores eksperter og netværk af partnere indenfor bæredygtighed og cirkulære forretningsmodeller, kan hjælpe jer i gang eller videre med den grønne omstilling. Vi kan hjælpe jer med at udforske nye måder at skabe bæredygtig og langsigtet værdi via grøn omstilling, og samtidig klæde jer på til at fortsætte arbejdet med den bæredygtige agenda.

Vi hjælper jer med

Cirkulært design

Design for disassembly

Design for durability

Design for repair

Design for reuse

Redesign og optimering

Komponent-, materiale- og leverandørvalg

Emballage

Cirkulær forretningsudvikling

Strategi og implementeringsplan

Workshop

Kommunikations
-design

Hvis et produkt eller service skal helt ud over rampen og have en plads i spotlyset, kræver det skarp kommunikation. Kommunikationen bag produktet/servicen skal appellere til kunden på mange plan; følelsesmæssigt, kulturelt, skal have klare budskaber og en stærk historie. Kunden skal kunne spejle sig i disse ting, og se det unikke ved netop jeres ydelse eller produkt.

Vi hjælper jer med

Grundfortælling

Unikke og emotionelle salgsparametre

Brandudvikling

Designmanualer/guides

Digital udvikling

Vi ser i højre grad, at funktion og forretningsmuligheder omkring det fysiske produkt kan forøges væsentligt, ved at tilføje et digitalt lag.

 

Via f.eks. sensorer får kunden ny information om slutproduktets kvalitet og performance, service og brug. Det giver nye muligheder fordi sensorerne kan samle data fra hundredvis af produkter i skyen, sammenligne denne data, sammenkøre med andre datakilder og justerer produkterne autonomt for at skabe intelligent funktionalitet, bedre brugeroplevelse, lavere energiforbrug osv.

Vi hjælper jer med

Digitalt mulighedsrum og forretningsscenarier

Sensorer og IoT

Big Data

AI

UX og UI

Intern analyse

Jeres fortælling, kommunikation, service og produkt er tæt forbundne. Lav performance på et område, kan få stor indflydelse på de andre. Er jeres performance god på alle områder, og er I i tvivl om, hvorvidt I kan øge? Få svar med en intern analyse, det kan give jer overblik over styrker og svaghed, så I får konkret viden og redskaber til at foretage ændringer.

Vi hjælper jer med

SWOT

Innovations-parathed

Produktperformance

Salg

Funktion

Kunde- & brugertilfredshed

Kostpris

Reklamationer

Visuel fremtoning

Historiefortælling

Konstruktion

For at sikre bedst mulig kvalitet, brugeroplevelse, flow gennem produktionen og forretning, er en gennemtænkt konstruktion alfa og omega. Det indebærer det rigtige materialevalg, en konstruktion som har afsæt i drivere og ønsket kostpris, tilpassede maskiner og teknologi.

 

En konstruktion som er fail safe, tidssvarende og som sikrer minimale investeringer i udstyr og værktøjer. En konstruktion, som er nem at støbe – eller måske er udviklet til at producere på 3D-printer, men lever op til standarder, krav og miljømæssige målsætninger.

Vi hjælper jer med

Teknisk koncept

Komponent-, materiale- og leverandørvalg

Optegning/konstruktion

Beregning af styrke, flow mm.

Risiko (FMEA)

Tolerancer

Design for 3D-print

Test og godkendelser

Supply chain

Emballagedesign

Emballagen har ved første øjekast den funktion visuelt at tiltale kunden, men vi ved, at mange andre faktorer er vigtige. Den forkerte form kan koste tid og penge under produktion, ligesom den kan blive dyr ved transport.

 

Vi hjælper jer med at designe den optimale emballage, der har både kunde, producent og leverandør i fokus.

Vi hjælper jer med

Design

Konstruktion

Label og mærkninger

Test og godkendelser

Logistikoptimering

Kunde- og brugerstudier

Uden indsigt famler du i blinde. Indsigt i kundernes adfærdsmønstre, tanker, vaner etc. er det, som skal blive jeres grundlag for et godt produkt eller service. Det er viden, I kan veksle til reel værdi, fordi det giver projektet retning og valg og fravalg træffes på fakta og data – frem for mavefornemmelser.

Vi hjælper jer med

Observationer (fysisk og elektronisk)

Adfærd, bevægelser & mønstre

Vaner, ritualer, traditioner

Eye-tracking

Emotionel respons (EEG, GSR)

Surveys

Demografiske data

Persontype-definering

Order qualifiers, winners & loosers

Interviews

Demografiske data

Persontype-definering

Order qualifiers, winners & loosers

Kostoptimering

Får I mest mulig for jeres penge? Eller har I arbejdsgange, der tager for mange ressourcer og koster både tid og penge? Vi hjælper til at skabe overblik over jeres processer og bryde dem ned i mindre dele. På den måde skabes der overblik over, hvor ”pengene ligger begravet” i ineffektive processer, rutiner, leveringer, produktion etc.

Vi hjælper jer med

Cost breakdown – hvor ligger pengene begravet?

Materiale og procesvalg

Montage- og spildtid

Supply chain management

Opdage/ændre fastgroede arbejdsrutiner/vaner/kultur

Manualer og teknisk dokumentation

Manualer og teknisk dokumentation er ofte en pain i mange udviklingsafdelinger. Men manualen, samle- eller servicevejledningen er den som sikrer, at produktet behandles korrekt af slutbruger, serviceres korrekt og hurtigst muligt af serviceteknikeren og som sikrer fail safe services, færre brugerfejl og færre brugerirritationer.

 

Manualen og dokumentationen rundt om produktet, er uundværlig og, hvis udført korrekt, det som kan give køber, bruger og servicetekniker ekstra glæde ved produktet. Dermed også større sandsynlighed for gensalg. Det er en del af produktoplevelsen og  brandoplevelsen.

Vi hjælper jer med

Dokumentations- og montagetegninger

Samlevejledninger

Servicekrav, manual og interne tjeklister

Brugermanualer – papir eller app-baseret

Online servicekoncepter

Konkurrent- & markedsanalyse

Det handler ikke bare om at kende egen virksomhed og styrker og svagheder. Kend dine konkurrenter og markedet. ”Keep your friends close and your enemies closer”. Med andre ord, så følg dine konkurrenter og deres strategier tæt. Hav fakta, data og undersøgelser på plads I forhold til konkurrenter, skyggekonkurrenter, lovgivning, marked etc. Kun med en gennemarbejdet analyse og et tilbundsgående kendskab undgår I overraskelser, dyre loops, skaber produktdifferentiering og får en solid business case.

Vi hjælper jer med

Konkurrenter og skyggekonkurrenter

Konkurrenceparametre & sellingspoints

Indsamling af eksisterende statistikker, data etc.

Prisstrukturer og forretningsmodeller

Markedsstørrelser

Årshjul

Landemæssige forskelle

Lovgivning, standarder og ’uskrevne regler’

Trends og nye teknologier

Hvad får du ud af at benytte Artlincos ydelser?

Ved at bruge Artlinco øger du chancen for, at dit udviklingsprojekt lykkes.

Det kan lyde lidt arrogant og undskyld for det. Den typiske udviklingsafdeling udvikler måske et produkt eller to om året og bruger resten af tiden på almindelige driftsopgaver.

Hos Artlinco arbejder vi med vi innovationsprojekter hver dag, typisk 10-12 projekter samtidig. Vores team er i skarp træning og vedligeholder formen hver dag.

Fordelene er, at vi får øje på nogle andre ting end f.eks. jeres udviklingsafdeling, fordi vi ikke er en del af kulturen. Vi stiller spørgsmål, som måske er blevet glemt i daglige vaner og gøremål, men som kan være starten på jeres udvikling.

Vi hjælper jer til at holde eller skifte fokus, fordi det for os, som ekstern partner, er lettere. Og ikke mindst så har vi specialiseret viden, fordi det udelukkende er udvikling og innovation, vi beskæftiger os med, og har gjort det i snart 20 år.

Skal vi kigge på dit næste projekt?


+45 70 20 80 36