Artlinco Sprint

På 4 uger finder vi sammen en løsning på jeres udfordring

Kom sikkert i mål! Artlinco Sprint sikrer, at I kommer i mål med en gennemarbejdet, valideret og testet løsning på blot 4 uger.

7 typiske træk, der afsporer innovationsprojekter

1. Manglende struktur og et klart defineret designbrief med målbare krav

2. Ideer bliver behandlet som individuelle løsninger, uden at tænke på helheden

3. Budgettet/ressourcer overskrides

4. Svært at få samlet alle beslutningstagere på samme tid

5. Manglende intern kapacitet grundet daglig drift

6. Manglende overvejelser i forhold til business case

7. Vigtige beslutninger tages på baggrund af mavefornemmelser, frem for data

Golden Lotus spaghetti package

Hvad er et Artlinco Sprint?

Strategisk målsætning, Uge 1 Indsigt, Uge 2 Innovation, Uge 3 Design, Uge 4 Validering
Artlinco Sprint er en koncentreret 4 ugers innovationsproces.

Sprintet er optimeret til at sikre et kort, effektivt og styret udviklingsforløb, med tydelige målbare resultater. På blot 4 uger kommer vi sammen igennem indsigt, innovation, design og validering. Forløbet kræver kun jeres tilstedeværelse i fem, forud afstemte, beslutningspunkter.

Resultat er et beslutningsgrundlag

bestående af:

Initierende business case

Fysisk/digital prototype

Test og brugerfeedback

Internt/eksternt præsentationsmateriale

Løsning klar til produktionsmodning

Foreslået projektplan for produktets fremtid

Artlinco Sprint sikrer at:

I kommer i mål og ender med et valideret beslutningsgrundlag

Udviklingsbudgettet holder (fast pris på Sprint)

Processen er planlagt, så ventetid reduceres

Vi sikrer, at alle relevante personer er involveret i processens beslutninger

Løsningen er tilpasset til jeres marked, bruger, kunde og virksomhed

strategisk målsætning

Inden opstart har vi et møde, hvor vi fastsætter succeskriterierne for Sprintet, som vi validerer den endelige løsning op imod.

Det er på dette 360 grader møde, hvor vi kommer hele vejen rundt og definerer udfordringen. Herved sikrer vi os, at alt relevant information er tilgængelig, og at de rette personer bliver inddraget.

Det er også her, at vi planlægger forløbet, så vi sikrer os, at alle beslutningstagere er tilstede på de rette tidspunkter.

uge 1 indsigt

I uge 1 handler det om at forstå udfordringen og alle dets facetter i forhold til marked, bruger, konkurrenter og jeres egen organisation. Vi bruger mandagen sammen til at få en fælles forståelse og konkretisere udfordringen.

Dette gør vi bla. ved, at forskellige aktører såsom salgspersoner, serviceteknikkere og brugere fortæller deres aspekter af udfordringen.
Resten af ugen udbygger vi viden om udfordringen. Vi går i dybden med bruger, kunder, marked og organisation for både at få kvantitativ og kvalitativ data. Vi har som udenforstående her de rigtige betingelser for at se tingene uden bias.

Efter uge 1 står vi med et gennemarbejdet designbrief, indeholdende målbare krav (projekt- og effektmål) til det endelige koncept.

uge 2 innovation

Uge 2 starter med et fælles møde, hvor designbriefet gennemgås, og godkendes så vi sikrer, at alle aktører er enige og er blevet hørt.

Herefter starter innovationsprocessen. Vi har med 325 tidligere projektet i bagagen, rigtig god erfaring med, at krydse viden og erfaring fra forskellige fagområder ved brugen af en lang række designværktøjer. Dette sikrer, at vi i fællesskab kommer i mål med koncepter, der har højt innovationsniveau i den givne branche, hvilket I også kan se i vores cases.

Efter uge 2 står vi med et idekatalog med løsninger, der ikke blot løser den tekniske udfordring, men også tager højde for marked, bruger, køber og de interne udfordringer i jeres virksomhed.

Kongskilde maskine
uge 3 design

Som i uge 2, starter vi uge 3 med at mødes og gennemgår derefter ”idekataloget”. Ved at have alle aktører og beslutningstagere samlet, kan vi i fællesskab, og med udgangspunkt i de krav beskrevet i designbriefet, sikre at de rigtige valg bliver taget.

Nu arbejdes der mere målrettet mod det endelige koncept. Det betyder, at de valgte retninger fra uge 2 samles og detaljeres. Det er her, vi begynder på 3D-modellering eller laver grove prototyper for at opnå et detaljeniveau, der er krævet for validering af koncepterne.

Efter uge 3 har vi op til 2 koncepter, som indeholder og løser de krav, der er blevet stillet i designbriefet.

uge 4 validering

Vi mødes alle igen mandag morgen, for at gennemgå de op til 2 koncepter fra uge 3. Med alle aktørers inputs, og med afsæt i designbriefet, vælges det endelige koncept til test.

Vi laver den fysiske/digitale protype klar til brugertesten i slutningen af ugen. Vi udfører en kvalitativ og/eller kvantitativ brugertest, med udgangspunkt i kravene fra designbriefet. Det betyder, i grove træk, at overfladerne (digitale eller fysiske) ser rigtige ud, men teknikken/koden under ikke er produktionsmodnet.

Fredag mødes vi til den endelige præsentation. Her indbydes ofte flere fra jeres organisation, end der har været med i projektet. Vi præsenterer derfor hele forløbet, og de beslutninger/erkendelser der har været undervejs, for derefter at fremvise den endelige løsning med business case og den foreslåede projektplan for produktets fremtid.

Brug Artlinco Sprint til:

Nyudvikling
Kostoptimering
Serviceudvikling
Problemløsning
og meget mere!
Vi står klar til at hjælpe med at finde en løsning på jeres udfordringer

Ring eller send mig en mail, hvis I vil vide mere om hvordan vores Sprint kan hjælpe dig og din virksomhed.

Søren Xerxes Frahm
Founder & CEO
sxf@artlinco.com
Tlf. +45 40 61 80 36

Hvad holder dig tilbage?

Book et Artlinco Sprint!

    Skal vi kigge på dit næste projekt?


    +45 70 20 80 36