BlindSpotit’s dynamiske lysmønstre kan forebygge højresvingsulykker

Højresvingsulykker er et alvorligt problem i bytrafikken rundt omkring i Europa. Ofte ender sådanne ulykker fatalt for de bløde trafikanter, der er involveret – samtidig er risikoen for at ramme en cyklist en konstant stressfaktor for lastbilchaufførerne.

For at imødekomme dette alvorlige problem har BlindSpotit foreslået en innovativ løsning, som vi har medvirket til at udvikle og forfine.

Kunde
BlindSpotIt

 

Ydelser

Data, Indsigt og Analyse, Business Case, Konceptudvikling, Prototype

 

blindspotit.dk

Truck turning right

Opgave

BlindSpotit har i samarbejde med os udviklet og testet et advarselssystem, der kan medvirke til at forebygge højresvingsulykker. Systemet består af en lysprojektor, der projicerer dynamiske mønstre ned ved siden af lastbilens forhjul, hvor 90 % af alle højresvingsulykker finder sted.

Derved bliver de bløde trafikanter gjort opmærksomme på chaufførernes blinde vinkel før en farlig situation opstår. Teknologi viser vejen.

Indsigt

Hovedidéen bag BlindSpotits løsning er, at et konstant foranderligt lysmønster, der signalerer fare, er ekstra effektivt til at tiltrække cyklisternes opmærksomhed – især i bymiljøer hvor der er mange ting, der konkurrerer om opmærksomheden. Ved hjælp af eyetracking-teknologi har vi hjulpet med at udvikle de mønstre, der fanger opmærksomheden bedst.

Søren X. Frahm, Creative Director i Artlinco, udtaler: ”Vi arbejdede ud fra den tese, at det ikke kun er dynamikken, men også mønstrets symbolværdi og udformning, der afgør om det bliver set. Derfor stræbte vi hen imod at skabe mønstre, der instinktivt ville virke faretruende eller uforudsigelige for cyklisterne, således at de underbevidst ville reagere hurtigere.”

“Alt i alt har vi haft et rigtig godt samarbejde med Artlinco – de var virkelig gode til at sætte sig ind i vores idé og udvikle videre på det. Samtidig har de via eyetracking givet os en unik mulighed for os at teste konceptets effektivitet, endda før lysprojektoren overhovedet er kommet i produktion.”

Søren Voigt, adm. direktør, BlindSpotIt

Løsning

Ud fra vores eyetracking-tests kunne vi konkludere, at et tilfældigt genereret mønster med skarpe hjørner trækker opmærksomheden over mod lastbilen 2 sek tidligere, end hvis der ikke havde været noget lysmønster – dette giver cyklisten ekstra tid at reagere på. Samtidig tiltrak det opmærksomhed 1-1,5 sekund hurtigere end statiske og symmetriske mønstre.

 

Testen af lysprojektoren indgår som en del af BlindSpotits samlede business case, som vi ligeledes har medvirket til at udforme.

På den måde sikrer vi ikke bare, at produktet virker – vi hjælper også med at gøre vejen fra idé til realisering langt mere overskuelig.

 

Eyetracking-teknologien gør, at vi er i stand til effektivt at teste et produkt før det går over i design- og prototypefasen. På den måde undgår man at lave risikofyldte investeringer, og man vil kunne lave evidens for produktets effektivitet før det kommer i produktion.

Skal vi
hjælpe dig?

Søren Xerxes Frahm
Founder & CEO
sxf@artlinco.com
Tlf. +45 40 61 80 36