Fremtidens miljøtekniske løsning testet med henblik på kommerciel levedygtighed

Plastaffald i havet er et stigende og alvorligt problem for hele verden. Det er en trussel mod fisk, havpattedyr, fugle og en stor del af jordens befolkning. Til trods for den kendte skadevirkning som plastmængden har på hele økosystemet, har der manglet en løsning, som kan forhindre plast i at ende i havene.

All in On Green ApS er i fuld gang med at udvikle SeaProtectorOne, en miljøvenlig løsning til at bekæmpe plastforurening i verdenshavene. Det er et automatisk anlæg, som kan opsamle og filtrere affald fra floder og vandløb og bringe affaldet på land i en egnet beholder, inden affaldet når de åbne oceaner.

Kunde
All in On Green ApS

 

Ydelser

Test af prototype, Dokumentation

 

allinongreen.dk

Sea Protector One 9

Opgave

At komme frem med en storslået løsning er én ting, men at sikre at den er klar til at komme ud på det store marked er noget helt andet. I erkendelse af Artlincos erfaring inden for designtænkning og industriel samt mekanisk design, indgik All in On Green ApS et samarbejde med os for at få testet en prototype med henblik på at sikre den kommercielle levedygtighed, men også for at opdage eventuelle svagheder, som kunne påvirke funktionaliteten.

En prototype blev placeret i Danmarks længste å for at måle produktets effektivitet til at opsamle plastmaterialer af forskellig størrelse og vægt, samt undersøge produktets evne til at holde til og tilpasse sig skiftende vejr og vandstandsforhold. Resultaterne, vi fandt frem til gennem observationer og vurderinger, blev samlet i en rapport med en konklusion på produktets funktionalitet og ydeevne, når det blev udsat for reelle forhold.

“Vi har draget nytte af Artlincos erfaring inden for produktudvikling og designtænkning til at optimere vores produkt. Teamet har spillet en stor rolle ved at bedømme produktets effektivitet, funktionalitet og kommercielle levedygtighed over for den globale plastforurening i havene. Med deres forslag til forbedringer har de bidraget til en vellykket introduktion af SeaProtectorOne på Dokk1 i Aarhus. ”

Frank Rosenbjerg, All in On Green

Resultat

Testen fokuserede primært på indsamling af affald ved brug af kvalitative og kvantitative metoder. Prototypen blev testet mod forskelligt affald og øvrige forhold som blade og grene, højvande og forskellige vindretninger for at vurdere, hvordan de kan påvirke anlæggets evne til at opsamle og opbevare affald, og hvordan anlægget kan optimeres. Det tog seks måneder at granske produkts funktionalitet og mekanik i forhold til All in On Green Aps’ ønske om at bekæmpe plastforurening i verdenshavene.

Resultatet er en omfattende rapport og rådgivning omkring forbedringer og patenter, som All in On Green Aps kan bruge til fremtidig udvikling, deres interessegruppe og potentielle kunder.

Skal vi
hjælpe dig?

Søren Xerxes Frahm
Founder & CEO
sxf@artlinco.com
Tlf. +45 40 61 80 36