Spændende organisk identitet til ny målgruppe

Carite Sport traf i 2011 en vigtig strategisk beslutning. Man ville over de næste par år udvikle virksomheden til at blive et stærkt kvindebrand, der er kendt for at lave kvalitetssportstøj til kvinder i alle aldre. Som et led i denne nye brandproces ønskede ledelsen at få skabt en helt ny grafisk identitet, herunder et nyt logo.

Udfordringen var til at tage og føle på. Ikke mindst på grund af den meget store aldersmæssige spændvidde i målgruppen. Af samme grund valgte Carite at kigge ud over de faste samarbejdspartnere og få helt friske øjne på opgaven – hos Artlinco.

Kunde
Carite Sport

 

Ydelser
Indsigt og Analyse, Branding, Kommunikation

 

carite.dk

woman dressed in Carite Sport gear stretching

Opgave

Det handler om mindset, ikke om alder. For at bryde opgaven ned og håndtere det store aldersspænd, valgte vi at segmentere målgruppen ud fra tankegang frem for alder. Når alt kommer til alt, handler det nemlig om mindset og den rolle, sporten spiller i målgruppens liv – mere end det handler om årstallet på dåbsattesten.

Resultatet af den indledende segmenteringsproces blev derfor definitionen af fire brand mindsets: Carite Performance, Carite Shape, Carite Mind og Carite Play. De fire mindsets er meget forskellige. Selvom alderen nu var elimineret som målgruppeparameter, var kravet til den nye grafiske identitet derfor stadig, at den skulle kunne spænde vidt og appellere til alle fire segmenter uden at skubbe nogen fra sig.

Indsigt

Med sådan en udfordring på bordet rækker det ikke med almindelig god smag og grafisk sans. I stedet er der brug for at gå videnskabeligt til opgaven og blandt andet kigge på de psykologiske aspekter. En disciplin, der kaldes neuromarketing, og som vi har stor erfaring med hos Artlinco. På baggrund af principperne i neuromarketing kunne vi således identificere de faktorer, der tricker de forskellige målgruppesegmenter og samtidig konstatere, hvor der var fællesnævnere.

Disse overlap blev efterfølgende brugt som effektive pejlemærker for det grafiske arbejde og til at udvikle det første skelet for det nye Carite-logo. Og først med dette solide fundament på plads kunne Artlincos designere gå i gang med at udvikle selve logoet.

Carite Sport logo 2
Når alt kommer til alt, handler det nemlig om mindset og den rolle, sporten spiller i målgruppens liv – mere end det handler om årstallet på dåbsattesten.

Løsning

Et logo, der har fået navnet Carite Curl, og som er kendetegnet ved at være blødt, behageligt og omfavnende – præcis som Carites produkter. Bred anvendelse ud over udfordringen med at appellere til den meget brede målgruppe skulle logoet også kunne fungere i forskellige medier og på en lang række materialer. Hertil skulle det farvemæssigt kunne bruges i både farve, sort/hvid og grå uden nuancer som tryk på tøjet i blot 2×2 cm. Derfor blev der også arbejdet grundigt med former, vinkler, svaj og buk.

Tæt samarbejde gennem hele processen var Carite stærkt engageret og meget aktive i processen. Det betød, at samarbejdet blev utrolig dynamisk til gavn for det endelige resultat. Det var dog kun en udvalgt gruppe medarbejdere hos Carite, der blev indviet i de nye designplaner på forhånd. Da resultatet lå klar, var det således en vigtig opgave for Artlinco at udarbejde en komplet og lettilgængelig designmanual og implementere det hele på en workshop, som vi stod for at afholde for hele virksomheden.

Carite Sport tag with barcode

Skal vi
hjælpe dig?

Søren Xerxes Frahm
Founder & CEO
sxf@artlinco.com
Tlf. +45 40 61 80 36