Idéer, der kan gøre en stor forskel

På Dagkirurgisk Afsnit på Regionshospitalet Randers sætter de gode oplevelser for patienterne meget højt. Men hvordan kan man optimere på en oplevelse og skabe en bedre service for patienterne?

Hvordan finder man ud af, hvor der kan optimeres, og hvordan gør man det så? Det var netop disse spørgsmål Artlinco hjalp med at finde svaret på.

Kunde
Regionshospitalet Randers

 

Ydelser
Indsigt og Analyse, Servicedesign

 

regionshospitalet-randers.dk

A doctor talking to an old lady at the hospital

Opgave

Gennem en hel dags observationer på Regionshospitalet fik vi et indblik i de processer og situationer, som personalet på Dagkirurgisk Afdeling står over for på daglig basis.

Med den indsigt, og erfaring fra andre projekter, kunne vi præsentere en række indsatsområder på en fælles workshop.

“Det har været et helt specielt forløb at få lov til at arbejde med Artlinco. Selve det at der kommer nogen udefra og ser på vores arbejdsgange, giver os nogle andre indgangsvinkler end vi ellers ville have stødt på ved at se på vores egne funktioner og vores egne måder at løse tingene på. Og jeg tænker, at mange af de ting de kommer frem med nu, det er nogle ting, som vi kan få løst nogle problemstillinger med ret hurtigt.”

 

Lise Elsberg, afdelingssygeplejerske på Dagkirurgisk Afsnit

Løsning

På dagen fremlagde Artlinco en lang række observationer og konkrete forslag til ændringer i hverdagen, som lagde op til en god debat om, hvad det næste skridt skulle være ift. at skabe en bedre oplevelse for patienterne.

40 af de forslag Artlinco præsenterede, bl.a. forslag til skiltning, blev placeret i kategorien ”implementeres”, mens kun ét forslag kom i kategorien ”nej”.

Skal vi
hjælpe dig?

Søren Xerxes Frahm
Founder & CEO
sxf@artlinco.com
Tlf. +45 40 61 80 36