Strategisk brug af data, til gavn for både virksomhed og kunde

De fleste virksomheder har i dag en masse informationer om deres kunder uden egentlig at vide, hvad de informationer kan bruges til. På samme tid er det stadig nyt for mange, at skulle anvende kundedata strategisk og skabe struktur i den data vha. data mining.

Honda var en af de virksomheder, og de havde et stort uudnyttet potentiale i den kundedata, de i forvejen havde. Artlinco hjalp derfor med data mining og med, hvordan de kunne få mest mulig gavn af den nyfundne viden.

Kunde
Honda

 

Ydelser
Indsigt og Analyse, Segmentering

 

honda.com

Honda car driving on the road

Opgave

Hondas udfordring var, at de ikke kendte meget til deres kunder og ikke benyttede deres kundedata. Opgaven lød derfor på at finde en måde at anvende dataene.

De havde brug for indsigt i eksisterende og potentielle målgrupper og markeder og samtidigt behov for at skabe et overblik, der gav mulighed for at kunne bruge data i fremtiden.

Indsigt

På baggrund af eksisterende data, forbrugertypeværktøjet Conzoom og Artlincos viden om kundetyper, fik vi grundigt kortlagt Hondas kundetype.

Det indebar f.eks. viden om kundernes geodemografiske karakteristika og gav os svar på, hvor, og hvordan det ville give mening at markedsføre.

“Det tætte samarbejde gav Honda de bedste forudsætninger for at motivere og inspirere kunderne og på samme tid udvide deres kundegruppe.”

Løsning

Honda fik som resultat af projektet en visuel kortlægning af eksisterende og potentielle markeder og en stor mængde viden om eksisterende og potentielle målgrupper. På samme tid skabte vi et overblik over den store mængde data, og udviklede et databaseværktøj, som Honda kunne bruge fremadrettet for at holde styr på deres kundedata og hurtigere kunne få et overblik til fremtidige projekter.

På samme tid kom vi med en række forslag til, hvordan vi kunne få flere kunder i butikkerne og øge Hondas showroom traffic, og samtidigt skabe en unik oplevelse for de kunder. På den måde fik Honda de bedste forudsætninger for at motivere og inspirere kunderne og på samme tid udvide deres kundegruppe.

Skal vi
hjælpe dig?

Søren Xerxes Frahm
Founder & CEO
sxf@artlinco.com
Tlf. +45 40 61 80 36