Artlinco om barrierer for innovation og udvikling

7 ting som kan fælde ethvert udviklingsprojekt

Alle innovationsprojekter er forskellige, og derfor vil der være forskellige udfordringer. Men vi har set 7 træk, som ofte går igen, og som er ødelæggende for et innovationsprojekt – kort som langt.

Road signs: Road closed, Detour

Siden ordet innovation kom på alles læber, har mange forsøgt at beskrive, hvad det præcis indebærer, hvordan man fremmer den, og styrer den. Det er et tveægget sværd, fordi innovation kan blive kvalt ved for meget kontrol og styring, men samtidig kræver det, i de rette mængder. Men hvad er så de rette mængder? Og hvad stopper typisk innovationsprojekter?

Vi har set 7 træk der går igen, som kan vælte korthuset i forhold til innovation og udvikling

Tiden er dyrebar for alle virksomheder og kan virke som en barriere i sig selv. En barriere for at starte et udviklingsprojekt, fordi der ligger en frygt for, at det tager for meget tid og ressourcer. Men innovation behøver ikke altid være bundet i langvarige forløb, der trække alle ressourcer ud af det daglige arbejde. Det kan være en fordel med korte innovationsforløb, der dog kræver ekstra struktur og effektivitet.

 

Vi har arbejdet med projekter, der har varet op til 2 år, men har også mange korte innovationsprojekter med vores kunder. Når et innovationsprojekt foregår, som det vi kalder et Sprint, er hastigheden afgørende. Vi har erfaret, at korte innovationsforløb har været efterspurgte, fordi det giver mulighed for at udvikle et produkt eller en service på kort tid. Men et Sprint kan også være kickstarter til et større projekt, hvor Sprintet bliver fundamentet for alt kommende arbejde og sørger for retning og et valideret beslutningsgrundlag.

 

Alle innovationsprojekter er forskellige, og derfor vil der være forskellige udfordringer. Men vi har set 7 træk, som ofte går igen, og som er ødelæggende for et innovationsprojekt – kort som langt.

1. Manglende struktur og et klart defineret designbrief

Manglende struktur kan afspore selv den største organisation. Struktur er nødvendigt i alt arbejde, men det handler mere om, hvilken grad af struktur, der er påkrævet. Der findes ingen opskrift på, hvor meget struktur der skal til i et innovationsprojekt. Men et designbrief og en business case udgør et godt grundlag for at strukturere processen og holde øje med effekten af arbejdet.

 

Designbriefet definerer behov, krav og målsætninger for produktet eller servicen. Det konkretiserer opgaven og sørger for, at der er retning på udviklingen og formen. Det er en guideline, der selvfølgelig kan afviges fra, hvis man undervejs finder ud af, at der skal foretages rettelser. Men skitseringen hjælper både designere/udviklere og kunden med at afstemme forventninger og forhåbentlig undgå misforståelser eller urealistiske forventninger.

2. Ideer bliver behandlet som individuelle løsninger

De fleste ting bliver svagere eller fungerer ikke, når de tages ud af kontekst. Sådan er det også med ideer. De lever ikke et i vakuum, og en idé vil altid få indflydelse på noget andet i projektet eller organisationen. Derfor må I undersøge jeres ideer med kritiske øjne og spankulere 360 grader rundt om dem. Hvis det er svært at se ideerne med nye øjne, eller hvis I har tendens til at falde tilbage i vante tilgange, er det værd at få nogen udefrakommende ind i projektet. Med udefrakommende sparringspartnere kan I få nye ideer, opdage vaner der modarbejder jeres projekt eller hvor kommunikationen slår fejl.

3. Budgettet overskrides

Uanset om der er brugt for mange penge eller for meget tid, så er begge dræbere for et innovationsprojekt. Enten betyder det, at I fra start har budgetteret urealistisk, eller også er det fordi, I har arbejdet for ustruktureret og manglet kommunikation, lavet for mange fejl eller gentagelser. Fejl kommer ingen uden om, og de er til for at blive klogere.

 

 ”Et menneske burde aldrig skamme sig over, at han har taget fejl. Det er jo blot med andre ord at sige, at man er klogere i dag end i går.” Jonathan Swift

 

Hvis man lærer af sine fejl, gentager man dem forhåbentlig ikke (for mange gange). Det vil sige, at jeres virksomhed, team og dig selv skal have en selvevaluerende tilgang. Når I tør evaluere jer selv og se på, hvad der kunne være gjort anderledes, så er det første skridt til at blive dygtigere. Og hermed forhåbentlig også undgå overskridelser, på budgettet og tidsplanen, fremadrettet.

Tiden er dyrebar for alle virksomheder og kan virke som en barriere i sig selv. En barriere for at starte et udviklingsprojekt, fordi der ligger en frygt for, at det tager for meget tid og ressourcer. Men innovation behøver ikke altid være bundet i langvarige forløb, der trække alle ressourcer ud af det daglige arbejde. Det kan være en fordel med korte innovationsforløb, der dog kræver ekstra struktur og effektivitet.

 

Vi har arbejdet med projekter, der har varet op til 2 år, men har også mange korte innovationsprojekter med vores kunder. Når et innovationsprojekt foregår, som det vi kalder et Sprint, er hastigheden afgørende. Vi har erfaret, at korte innovationsforløb har været efterspurgte, fordi det giver mulighed for at udvikle et produkt eller en service på kort tid. Men et Sprint kan også være kickstarter til et større projekt, hvor Sprintet bliver fundamentet for alt kommende arbejde og sørger for retning og et valideret beslutningsgrundlag.

 

Alle innovationsprojekter er forskellige, og derfor vil der være forskellige udfordringer. Men vi har set 7 træk, som ofte går igen, og som er ødelæggende for et innovationsprojekt – kort som langt.

1. Manglende struktur og et klart defineret designbrief

Manglende struktur kan afspore selv den største organisation. Struktur er nødvendigt i alt arbejde, men det handler mere om, hvilken grad af struktur, der er påkrævet. Der findes ingen opskrift på, hvor meget struktur der skal til i et innovationsprojekt. Men et designbrief og en business case udgør et godt grundlag for at strukturere processen og holde øje med effekten af arbejdet.

 

Designbriefet definerer behov, krav og målsætninger for produktet eller servicen. Det konkretiserer opgaven og sørger for, at der er retning på udviklingen og formen. Det er en guideline, der selvfølgelig kan afviges fra, hvis man undervejs finder ud af, at der skal foretages rettelser. Men skitseringen hjælper både designere/udviklere og kunden med at afstemme forventninger og forhåbentlig undgå misforståelser eller urealistiske forventninger.

2. Ideer bliver behandlet som individuelle løsninger

De fleste ting bliver svagere eller fungerer ikke, når de tages ud af kontekst. Sådan er det også med ideer. De lever ikke et i vakuum, og en idé vil altid få indflydelse på noget andet i projektet eller organisationen. Derfor må I undersøge jeres ideer med kritiske øjne og spankulere 360 grader rundt om dem. Hvis det er svært at se ideerne med nye øjne, eller hvis I har tendens til at falde tilbage i vante tilgange, er det værd at få nogen udefrakommende ind i projektet. Med udefrakommende sparringspartnere kan I få nye ideer, opdage vaner der modarbejder jeres projekt eller hvor kommunikationen slår fejl.

3. Budgettet overskrides

Uanset om der er brugt for mange penge eller for meget tid, så er begge dræbere for et innovationsprojekt. Enten betyder det, at I fra start har budgetteret urealistisk, eller også er det fordi, I har arbejdet for ustruktureret og manglet kommunikation, lavet for mange fejl eller gentagelser. Fejl kommer ingen uden om, og de er til for at blive klogere.

 

 ”Et menneske burde aldrig skamme sig over, at han har taget fejl. Det er jo blot med andre ord at sige, at man er klogere i dag end i går.” Jonathan Swift

 

Hvis man lærer af sine fejl, gentager man dem forhåbentlig ikke (for mange gange). Det vil sige, at jeres virksomhed, team og dig selv skal have en selvevaluerende tilgang. Når I tør evaluere jer selv og se på, hvad der kunne være gjort anderledes, så er det første skridt til at blive dygtigere. Og hermed forhåbentlig også undgå overskridelser, på budgettet og tidsplanen, fremadrettet.

“De fleste ting bliver svagere eller fungerer ikke, når de tages ud af kontekst. Sådan er det også med ideer.”

4. Svært at få samlet beslutningstagere

Selvom det lyder nemt, så kan det være noget at puslespil at få samlet alle beslutningstagere og få kalendere synkroniseret. I første omgang handler det også om at identificere, hvem der overhovedet er beslutningstagere. Men om projektet flyder, og om der handles på beslutninger, er ikke kun afhængig af beslutningstagere. Så derfor er der samtidig også vigtig at identificere de personer og gatekeepers, der besidder viden, der kan gøre innovationsprojektet til en succes. Husk at Niels nede på lageret måske har en større rolle, end først antaget. Måske kender han alt til daglig drift, økonomi og arbejdsgange og kan derfor være vigtig, når beslutninger skal tages.

5. Manglende intern kapacitet pga. daglig drift

Daglig drift er uomgængeligt men også nødvendigt. Men hvis det tager så meget tid, at der ikke længere er plads til de innovationsprojekter I igangsætter, så skal I tage et kig på daglig struktur og arbejdsgange. Måske kan I være bedre til at planlægge, tydeliggøre aftaler, gøre møderne mere effektive og korte eller fordele opgaverne anderledes etc.

Når dagligdagen går med driftsopgaver, kan det være svært at finde tiden til at fordybe sig i et innovationsprojekt. Resultaterne kommer ikke med det samme, processen kan være lang – så det er en beslutning I skal træffe og prioritere. Gør op med jer selv, hvilken kapacitet I har til at tænke udvikling og optimering ind i dagligdagen. Og måske et endnu vigtigere spørgsmål; hvad sker der, hvis I ikke tænker udvikling og optimering ind?

4. Svært at få samlet beslutningstagere

Selvom det lyder nemt, så kan det være noget at puslespil at få samlet alle beslutningstagere og få kalendere synkroniseret. I første omgang handler det også om at identificere, hvem der overhovedet er beslutningstagere. Men om projektet flyder, og om der handles på beslutninger, er ikke kun afhængig af beslutningstagere. Så derfor er der samtidig også vigtig at identificere de personer og gatekeepers, der besidder viden, der kan gøre innovationsprojektet til en succes. Husk at Niels nede på lageret måske har en større rolle, end først antaget. Måske kender han alt til daglig drift, økonomi og arbejdsgange og kan derfor være vigtig, når beslutninger skal tages.

5. Manglende kapacitet pga. daglig drift

Daglig drift er uomgængeligt men også nødvendigt. Men hvis det tager så meget tid, at der ikke længere er plads til de innovationsprojekter I igangsætter, så skal I tage et kig på daglig struktur og arbejdsgange. Måske kan I være bedre til at planlægge, tydeliggøre aftaler, gøre møderne mere effektive og korte eller fordele opgaverne anderledes etc.

Når dagligdagen går med driftsopgaver, kan det være svært at finde tiden til at fordybe sig i et innovationsprojekt. Resultaterne kommer ikke med det samme, processen kan være lang – så det er en beslutning I skal træffe og prioritere. Gør op med jer selv, hvilken kapacitet I har til at tænke udvikling og optimering ind i dagligdagen. Og måske et endnu vigtigere spørgsmål; hvad sker der, hvis I ikke tænker udvikling og optimering ind?

6. Manglende overvejelser i forhold til business case

En business case begrunder, hvorfor projektet overhovedet startes op, og hvorledes det er levedygtigt. Men det er i sig selv ikke godt nok blot at konstatere dette, for det skal bygge på konkrete tal, beregninger, gevinst, risici osv. Med andre ord, skal det gøres synligt og gennemsigtet for alle involverede i projekt, hvilke risici der er i forhold til mulig ROI.

 

Selv med planer og struktur skal I forberede jer på, at der alligevel kommer bump og blindgyder. Lav strategier for at løse det og inddrag folk, der har kompetencer til at løse det. Business casen er et dynamisk ledelsesværktøj til at holde øje med, hvordan forandringerne implementeres, og om den beskrevne gevinst realiseres. Ved at bruge business casen på denne måde, et det også muligt at foretage ændringer i rette tid.

 

I bund og grund kan det forsimples til ”hvad skal jeg investere, hvad er oddsene for succes, og hvornår får jeg mit afkast?”

7. Beslutninger tages på baggrund af mavefornemmelser

Tålmodighed er en dyd, når det kommer til den indledende del, som omhandler indsigt. Uden indsigt har du ikke noget at basere dine løsninger på. Så bliver løsninger lavet ud fra formodninger, og ikke egentlig indsigt. Dette arbejde dykker ned i områderne omkring kunde, bruger, marked, produktion etc. Alt det, der skal afgøre, i hvilken retning I skal arbejde, fordi I systematisk har indsamlet relevant viden. Det er viden om konkurrenter, produktionsmetoder, forbehold, ønsker etc. Mange kan have tildens til at ville springe denne del over, fordi det koster tid og penge. Men formodninger kan i dette tilfælde være farlige og sende dit projekt i den helt forkerte retning.

6. Manglende overvejelser i forhold til business case

En business case begrunder, hvorfor projektet overhovedet startes op, og hvorledes det er levedygtigt. Men det er i sig selv ikke godt nok blot at konstatere dette, for det skal bygge på konkrete tal, beregninger, gevinst, risici osv. Med andre ord, skal det gøres synligt og gennemsigtet for alle involverede i projekt, hvilke risici der er i forhold til mulig ROI.

 

Selv med planer og struktur skal I forberede jer på, at der alligevel kommer bump og blindgyder. Lav strategier for at løse det og inddrag folk, der har kompetencer til at løse det. Business casen er et dynamisk ledelsesværktøj til at holde øje med, hvordan forandringerne implementeres, og om den beskrevne gevinst realiseres. Ved at bruge business casen på denne måde, et det også muligt at foretage ændringer i rette tid.

 

I bund og grund kan det forsimples til ”hvad skal jeg investere, hvad er oddsene for succes, og hvornår får jeg mit afkast?”

7. Beslutninger tages på baggrund af mavefornemmelser

Tålmodighed er en dyd, når det kommer til den indledende del, som omhandler indsigt. Uden indsigt har du ikke noget at basere dine løsninger på. Så bliver løsninger lavet ud fra formodninger, og ikke egentlig indsigt. Dette arbejde dykker ned i områderne omkring kunde, bruger, marked, produktion etc. Alt det, der skal afgøre, i hvilken retning I skal arbejde, fordi I systematisk har indsamlet relevant viden. Det er viden om konkurrenter, produktionsmetoder, forbehold, ønsker etc. Mange kan have tildens til at ville springe denne del over, fordi det koster tid og penge. Men formodninger kan i dette tilfælde være farlige og sende dit projekt i den helt forkerte retning.

Din forberedelse er dit styringsredskab

Guldet ligger gemt i dine forberedelser. Måske virker det selvindlysende, men det sker ofte at forberedelserne bliver halve i iveren på at komme i gang med et projekt. Innovation kræver tankeeksperimenter, kreativitet og abstraktion – ligeså meget som det kræver forberedelser og struktur. Det kræver, at forberedelserne er så gode, at der kan laves effekt- og resultatmålinger samt korrigeres i rette tid. Kun med stærk kommunikation og planlægning kan I opdage, når planerne smuldrer og kører af sporet. Uden forberedelser står I med et kort uden optegnelser, hvor I navigerer ud fra fornemmelser og risikerer at fare vild og gå i ring.

Din forberedelse er dit styringsredskab

Guldet ligger gemt i dine forberedelser. Måske virker det selvindlysende, men det sker ofte at forberedelserne bliver halve i iveren på at komme i gang med et projekt. Innovation kræver tankeeksperimenter, kreativitet og abstraktion – ligeså meget som det kræver forberedelser og struktur. Det kræver, at forberedelserne er så gode, at der kan laves effekt- og resultatmålinger samt korrigeres i rette tid. Kun med stærk kommunikation og planlægning kan I opdage, når planerne smuldrer og kører af sporet. Uden forberedelser står I med et kort uden optegnelser, hvor I navigerer ud fra fornemmelser og risikerer at fare vild og gå i ring.

Hos Artlinco har vi arbejdet med innovation siden 2001, og de fleste af medarbejderne har arbejdet med det i store dele af deres professionelle liv.

Innovation er vores håndværk – med over 325 gennemførte projekter kan vi med ro i maven kalde os eksperter i strategisk innovation.

Lad os tage en kop kaffe sammen

Lad os sammen identificere jeres udfordringer

Lad os vise jer hvordan vi arbejder med strategisk innovation

Cases

Ønskebørn STORK 6

Ønskebørn

a man driving Tripl Electric cargo scooter

Tripl

A woman using Enomo baby carrier

ENOMO

Skal vi kigge på dit næste projekt?


+45 70 20 80 36