Miljøbevidsthed gennem let tilgængelig teknisk data

Senest i år 2035 skal den danske varmesektor sige farvel til olie, kul og naturgas, og efter planen skal danskerne være gået fuldstændig over til grøn energi inden 2050. Hvis det skal lykkes, kræver det ikke kun brug af nye teknologier, men også et engagement hos befolkning og en ændring af den adfærd vi har i dag.

Men hvordan motiverer man hinanden til en miljøbevidst adfærd i hverdagen? VBI Innovation Park i Horsens valgte at tage udfordringen op og tage de første skridt mod et grønnere Danmark.

Kunde
Vitus Bering Innovation Park

 

Ydelser
Brugerinterfaces og UX, Kommunikation

 

vitusbering.dk

VBI Energy Portal Tablet

Opgave

Vi behersker allerede en lang række teknologier, der kan bidrage til udviklingen af fremtidens varmesektor. Én ting er at kende teknologierne, noget helt andet er at finde ud af, hvordan de kan anvendes til konkrete produkter.

Derfor indgik VBI Innovation Park et samarbejde med Artlinco, i et projekt, der skulle visualisere forbruget i VBI Innovation Park bygningen, og i sidste ende spare på energiforbruget på en innovativ måde.

“Hvis VBI Energyportal skal kunne bruges som et aktivt værktøj, er det vigtigt at alle forstår den tekniske data som de bliver præsenteret for. Derfor satte Artlinco fokus på at gøre dataen illustrativt og grafisk simpel. Intranettet oversætter så at sige den tekniske data til forståelig information.”

Søren Xerxes Frahm, Founder & CEO, Artlinco

Løsning

Resultatet af projektet blev et interface, som fik navnet VBI Energyportal. Interfacet fungerer som en portal for bygningens energiforbrug, og indeholder statistikker om bygningens nuværende, tidligere og fremtidige energiforbrug. For at være miljøbevidst, må man nemlig starte med at være… bevidst. Den tekniske data blev gjort illustrativt og grafisk simpel, så alle kan være med.

På den måde opstod der også et konkurrenceelement i at medarbejderne kan holde øje med, hvordan de andre etager klarer sig. VBI fik altså en mulighed for at se realiteterne i øjnene, blive bevidste om, hvor, og hvad, der kunne forbedres, og på den måde motivere medarbejderne til at ændre adfærd og nedbringe strøm- og varmeforbruget.

VBI Energy Portal on laptop

Skal vi
hjælpe dig?

Søren Xerxes Frahm
Founder & CEO
sxf@artlinco.com
Tlf. +45 40 61 80 36