Søren Frahm om Design Thinking

Ligheden mellem krydsord og designtænkning

At arbejde med designtænkning er som at løse en kryds og tværs.

Det simple og det komplekse i kryds og tværs

Hvis du nogensinde har løst en kryds og tværs, så ved du, at det handler om at udfyldealle tommer felter med bogstaver. Det lyder jo nemt nok, men for at de giver mening, er det afgørende, at du får placeret det rigtige bogstav i det rigtige felt. Det kan til gengæld være en udfordring. Metoden er simpel – udførelsen kompleks.

Heldigvis er der forskellige sværhedsgrader. Der findes børneudgaver, som bruger billeder, enstavelsesord, er små og ikke så omfattende. I takt med at du bliver bedre til at løse dem, kan du prøve de almindelige kryds og tværs, der har en højere sværhedsgrad. Og når du så bliver god til at løse dem, kan du løse de svære og meget komplekse udgaver.

Hvad er designtænkning?

De fleste kan genkende retorikken omkring kryds og tværs – uanset hvor god eller mindre god du er til at løse dem. Det er derimod de færreste der ved, hvad designtænkning er for en størrelse.

Kort sagt er designtænkning en metode til at definere faktiske problemer, ved at udfordre det vi tror vi ved, og læse problemerne derefter. Det handler om at inddrage viden fra mange områder for at anskueliggøre problemet fra mange forskellige vinkler, finde sammenhænge, identificere ‘huller i osten’ og fylde dem ud derefter.

Designtænkningsprocesser findes i mangle forskellige former, men inddeles ofte i disse seks stadier: Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test og Implement.

Hose Artlinco har vi lavet vores egen model, som sikrer at virksomhedens situation og strategiske ønsker huskes og respekteres, men i stedet for seks stadier, bruger vi tre: Indsigt, Innovation og Implementering.

En designtænkningsproces er sjældent lineær, men er kendetegnet ved mange feedback-loops, hvori viden opstår og dermed indgår i kvalificering af problemløsningen, hvor gennem en iterativ processer går frem og tilbage mellem stadierne.

“Hvis jeg havde én time til at løse et problem, ville jeg bruge 55 minutter på at tænke over problemet og 5 minutter på at lave løsningen.”

Albert Einstein

Igen og igen

Begrebet designtænkning har oprindelse fra designverdenen, hvor designeren aldrig forudindtager noget foruden først at have søgt indsigt hos brugeren. Denne indsigt samles ved at bruge forskellige kvalitative metoder, såsom feltarbejde, etnografiske studier, interviews, observationer samt visualisering af brugerrejsen ved hjælp af kortlægning af berøringsflader. Først når der er indsamlet indsigter og problemstillingen er fuldt defineret, kan designeren brainstorme idéer.

At arbejde med designtænkning er en såkaldt iterativ (gentagende) proces, som kræver mange idéer for at få den rigtige idé. Når du har fundet en idé, skal den testes teknisk og i samarbejde med brugeren. Nogle gange må idéen forkastes, men andre gange kan den videreudvikles og fintunes, inden den igen skal testes.

Denne proces gentages, indtil du har en løsning, som løser det faktiske problem. Gode produkter er skabt på baggrund af indsigter og fakta, gennemtestet i samarbejde med dem for hvem produktet er relevant og skabt til at løse et reelt problem.

Artlincos mantra: ‘Alt skal se ud af en årsag’, underbygger netop det og vores metodeapparat sikrer at alle løsninger er skabt på baggrund af fakta.

Designtænkning og kryds og tværs

Men er der ligheder mellem kryds og tværs og designtænkning? Det er egentligt meget enkelt og mit svar er ‘ja’.

Måden at løse kryds og tværs på er ens hver gang, men kategorierne og orderne er forskellige. Kryds og tværs handler om spørgsmålene og svar, og at få svarene til at passe i en kontekst. Måden at arbejde med designtænkning på følger samme princip. – det handler om at stille de rigtige spørgsmål og finde de svar der passer til konteksten. Metoden er altid den samme, men projekterne, kunderne, indsigterne og resultaterne er forskellige fra gang til gang. Også her er metode simpel, men udførslen kompleks.

En anden lighed er nødvendigtheden af at træffe valg og fravalg. Når du tager et valg, tager du også et fravalg. Det er sværest at tage valg i starten, fordi der stadigvæk er mange ubekendte. Her kan du f.eks. i en kryds og tværs svare både ugle og måge, hvis kategorien er fugl. Begge er fugle og begge er på fire bogstaver. Som processen skrider frem, indser du måske, at det havde passet bedre at skrive måge i stedet for ugle… eller måske stær? Samme scenarie udspiller sig i en designtænkningsproces. Du tager nogle valg og fravalg, tester og bliver klogere – og træffer atter et valg og et fravalg – men valg har konsekvenser.

Emnemæssigt cirkler en kryds og tværs om nogle faste emner: geografi, historie, musik, kendte personer, dyreriget, osv., mens spørgsmålene kan gå fra let til supersvær i samme kategori.

Når vi udvikler produkter og services er det det samme, bare med andre kategorier: f.ks. marked, kostpris, Internet of Things (IoT), produktion, målgruppe, personsikkerhed, konkurrenter, anvendelse, geografi, teknologi, bæredygtighed – og kompleksiteten kan blive større, hvis projekterne skal indeholde emner som patenter, certificeringer, standarder, lovgivning og ekstreme brugerforhold – så går vi fra en almindelig hygge kryds og tværs, til en af de svære.

Når du har løst mange kryds og tværs, begynder kategorierne at minde og hinanden og spørgsmålene gentager sig. Det blivere nemmere for dig at løse de meget svære udgaver, også selvom der nogle gange vil være spørgsmål, som du ikke har set før. Øvelse gør mester…

Artlinco har løst mange

Når man, som os, har løst over 450 cases begynder der også at gå noget igen. Artlinco har igennem de sidste 22 år opbygget en bred erfaring indenfor forskellige brancher, udviklet en stor vidensbase og skabt et kæmpe netværk samt kontakter til underleverandører.

Så når vi bliver spurgt om, hvordan vi kan hjælpe med at udvikle produkter idenfor et nyt felt, er svaret det samme som spørgsmålet om, hvordan du svarer på det ukendte spørgsmål i en kryds og tværs – du trækker på den erfaring, viden og netværk, der er opsamlet over tid. At stå på skuldrende af 450 projekter, gør os til nogle af de mest erfarne, når det gælder fagdisciplinerne  designtænkning og produktudvikling.

Gennem densigntænkning skabes succes hurtigere end nogensinde før. Metoden gør det muligt at løse forretnings-, produktions- og brugermæssige udfordringer, og tager afsæt i reelle problemstiller og fakta – ikke synsninger og mavefornemmelser.

Kan I lave en el-scooter?

Der er dog en stor forskel mellem en kryds og tværs og designtænkning. I en kryds og tværs får du alle spørgsmålene og skal kun finde ét svar – vi skal både stille spørgsmålene og svare på dem.

Vi bliver ofte mødt af enkelte spørgsmål: “Kan I lave en typegodkendt el-scooter?”, hvorefter resten af spørgsmålene er nogle vi selv skal stille. Nogle af dem er nemme at besvare, andre er mere komplekse og nogle næsten umulige – men felterne skal fyldes ud, før vi er i mål og vores opgave er løst.

Metoden er altid den samme, uanset om vi skal forkorte ventelister på sygehuse, udvikle redningsflåder, en værktøjskasse til håndværkeren, en termostat til nordeuropæiske husstande, en barnevogn eller en oplader til elbiler.

Så når du ikke ved, hvilke ord der passer ind i din kryds og tværs, så hjælper vi dig uanset branche. For vi er ikke “Jack of all trades”, men derimod master in one; designtænkning. Metoden vi bruger til at gennemføre succesfulde innovationsprojekter – igen og igen.

Hos Artlinco har vi arbejdet med innovation siden 2001, og de fleste af medarbejderne har arbejdet med det i store dele af deres professionelle liv.

Innovation er vores håndværk – med over 450 gennemførte projekter kan vi med ro i maven kalde os eksperter i strategisk innovation.

Lad os tage en kop kaffe sammen

Lad os sammen identificere jeres udfordringer

Lad os vise jer hvordan vi arbejder med strategisk innovation

Cases

Linak HC40 Twist hand control

LINAK HC40 TWIST

Vikan red handbrush

Vikan

Gas Leak Detector 1

Gas Okay

Skal vi kigge på dit næste projekt?


+45 70 20 80 36