Artlinco om Life Cycle Assessment

Brugen af LCA i udviklingsprocessen: Forbedring af bæredygtighed og produkt gennemsigtighed.

I en verden, hvor bæredygtighed og ansvarlig produktudvikling er blevet afgørende, spiller livscyklusanalyser, eller på engelsk Life Cycle Assessment (LCA), en central rolle i at forbedre både produktudvikling og drift af virksomheder

LCA er en metode til at vurdere miljøpåvirkningen af et produkt gennem hele dets livscyklus – fra råvareudvinding og produktion til brug og bortskaffelse. Ved at bruge LCA som et redskab i produktudviklingsprocessen kan producenter og virksomhedsejere opnå en række fordele, herunder forbedret bæredygtighed, konkurrencedygtighed og forbrugerengagement samt træffe mere informerede beslutninger og designe mere bæredygtige produkter.

I denne artikel vil vi udforske vigtigheden af LCA i produktudviklingsprocessen og hvordan det kan skabe mere bæredygtige produkter. Vi vil se på, hvordan LCA anvendes på forskellige stadier af produktudviklingen og undersøge de konkrete fordele ved at integrere LCA.

Hvad er LCA og hvilken roller spiller det i udviklingsprocessen?

Life Cycle Assessment (LCA) er en analysemetode, der identificerer og vurderer de miljømæssige påvirkninger på tværs af alle faser af et produkts livscyklus. Det omfatter råvareudvinding, produktion, distribution, brug og bortskaffelse. Ved at inddrage LCA i udviklingsprocessen kan virksomheder træffe informerede beslutninger, der fører til mere bæredygtige produkter.

LCA-analysen udføres ved at vurdere flere centrale punkter. Råvareudvindingen undersøges for at evaluere ressourceforbrug og potentielle miljøpåvirkninger. Produktionen vurderes med fokus på energiforbrug, udledning af drivhusgasser, spild og forurening. Distributionen analyseres med henblik på transport og logistikkens miljømæssige konsekvenser. Brugsfasen vurderes med fokus på energiforbrug, ressourceforbrug og andre miljøpåvirkninger. Endelig undersøges bortskaffelsen, herunder affaldshåndtering, genbrug og genanvendelse.

Konkret, er LCA er en omfattende metode, der involverer kompleks dataindsamling og beregninger. Det bruger en systemisk tilgang til at analysere og evaluere produktets samlede miljømæssige konsekvenser og kan give værdifuld information til at træffe informerede beslutninger og designe mere bæredygtige produkter.

”LCA spiller en central rolle i at evaluere og sammenligne miljøpåvirkningen af forskellige produkter og tjenester.”

Kilde: European Commission – Joint Research Centre.

Anvendelsesmuligheder for livscyklusanalyser

LCA-analyser kan effektivt anvendes på forskellige stadier af udviklingsprocessen for at sikre bæredygtige produkter og maksimere deres miljømæssige præstationer.

01 Evaluering af designmuligheder og valg af bæredygtige løsninger

Ved koncept- og designfasen spiller LCA en afgørende rolle i evalueringen af forskellige designmuligheder. Ved at gennemføre en LCA-analyse kan virksomheder identificere de mest bæredygtige løsninger og træffe informerede beslutninger om produkternes udformning. LCA-analyser kan afsløre de potentielle miljømæssige påvirkninger ved forskellige designvalg og hjælpe med at reducere negativ indvirkning og ressourceforbrug.

02 Fremme bæredygtige materialevalg

LCA kan også bruges til at vurdere materialers miljømæssige præstationer og fremme valg af mere bæredygtige alternativer. Ved at analysere materialers livscyklus, herunder deres oprindelse, fremstillingsproces og bortskaffelse, kan virksomheder identificere materialer, der har lavere miljøpåvirkning og fremme deres anvendelse i produktudviklingen. Dette kan omfatte materialer med reduceret CO2-udledning, genbrugte materialer eller bionedbrydelige materialer.

03 Optimering af produktionsmetoder og reduktion af ressourceforbrug

LCA-analyser kan derudover anvendes til at optimere produktionsprocesser og reducere energiforbrug og affald. Ved at evaluere produktionsmetoder og identificere områder med høj miljøpåvirkning kan virksomheder implementere forbedringer, der fører til mere effektive og bæredygtige processer, som tager hensyn til aspekter som energiforbrug, vandforbrug, udledninger til luft, jord og vand samt ressourceforbrug. Dette kan omfatte anvendelse af renere energikilder, reduktion af affaldsgenerering og implementering af genbrugs- eller genanvendelsesstrategier.

04 Fokus på holdbarhed og cirkularitet

En vigtig dimension af LCA-analyser er fokus på produktets holdbarhed og reparationsmuligheder. Ved at evaluere produkters levetid, slidstyrke og muligheder for reparation kan virksomheder designe produkter, der har en længere levetid og minimerer behovet for udskiftning. Dette bidrager til reduktionen af affald og ressourceforbrug og fremmer en mere bæredygtig forbrugskultur.

Endelig kan LCA-analyser hjælpe med at optimere hele produktets livscyklus, herunder materialer, produktion, distribution og bortskaffelse. Ved at anvende LCA på tværs af alle disse faser kan virksomheder identificere muligheder for forbedringer og implementere cirkulære forretningsmodeller som genbrug og genanvendelse. Dette fører til en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcer og en reduktion af affald og miljømæssig belastning.

Samlet set muliggør anvendelsen af LCA-analyser på forskellige stadier af udviklingsprocessen en holistisk og systematisk tilgang til bæredygtig produktudvikling. Konkret, kan dette omfatte udvikling af nye emballageløsninger, reduktion af energiforbruget i produktionsprocessen, valg af genanvendelige materialer, implementering af genbrugsordninger og optimering af produkternes levetid og holdbarhed. Ved at anvende LCA kan produktudviklere og virksomheder identificere og reducere miljøpåvirkningerne ved deres produkter, forbedre deres bæredygtighedsprofil og imødekomme forbrugernes stigende krav til miljøansvarlige produkter. Ved at fokusere på miljømæssige påvirkninger og identificere områder med størst potentiale for forbedringer kan virksomheder designe og producere mere bæredygtige produkter og bidrage til en mere cirkulær økonomi.

”Ved at anvende LCA kan virksomheder opnå bedre forståelse af deres produkters miljøpåvirkning og træffe informerede beslutninger.”

Kilde: European Commission – Joint Research Centre.

Vigtigheden af LCA-analyser og deres indflydelse

LCA-analyser spiller en afgørende rolle i at sikre gennemsigtighed og reducere greenwashing. Ifølge undersøgelser siger 86% af forbrugerne, at de vil købe produkter fra virksomheder, der demonstrerer gennemsigtighed om deres miljømæssige præstationer (Deloitte, 2019). Og andre studier viser at 78% af forbrugerne er mere tilbøjelige til at købe produkter fra virksomheder, der kommunikerer de specifikke miljømæssige fordele ved deres produkter (Cone Communications, 2017).

Ved at integrere LCA i udviklingsprocessen opnår virksomheder en række konkrete fordele, der bidrager til at skabe mere bæredygtige produkter og en mere ansvarlig forretningspraksis. Nogle af disse fordele inkluderer:

01 Identifikation af miljømæssige hotspots

LCA hjælper med at identificere de faser af et produkts livscyklus, der har den største miljøpåvirkning. Ved at identificere disse hotspots kan virksomheder fokusere deres ressourcer og innovation på at reducere påvirkningen i disse områder og prioritere bæredygtige løsninger.

02 Optimering af produktdesign

LCA-analyser giver virksomheder mulighed for at evaluere forskellige designmuligheder og identificere de mest bæredygtige løsninger. Dette kan omfatte valg af materialer med lavere miljøpåvirkning, optimering af produktionsprocesser og integration af principper for holdbarhed og reparationsmuligheder.

03 Informerede beslutninger

LCA giver virksomheder et solidt datagrundlag for at træffe informerede beslutninger om produktudvikling. Ved at have viden om produkters miljøpåvirkning kan virksomheder vurdere konsekvenserne af forskellige beslutninger og vælge de mest bæredygtige og ansvarlige løsninger.

04 Reduktion af miljømæssig belastning

Ved at identificere og adressere hotspots samt optimere produkters livscyklus kan virksomheder reducere deres miljømæssige belastning betydeligt. Dette inkluderer reduktion af ressourceforbrug, affaldsproduktion, drivhusgasemissioner og forurening af luft, vand og jord.

05 Forbedring af omdømme og troværdighed

Integrering af LCA i udviklingsprocessen demonstrerer virksomhedens engagement i bæredygtighed og miljøansvarlighed. Dette kan styrke virksomhedens omdømme og troværdighed hos interessenter, kunder og forbrugere, der i stigende grad efterspørger produkter, der er fremstillet på en bæredygtig måde.

06 Styrkelse af konkurrenceevnen

Ved at udvikle og tilbyde bæredygtige produkter kan virksomheder differentiere sig på markedet og opfylde efterspørgslen fra miljøbevidste forbrugere. Dette kan styrke virksomhedens konkurrenceevne og åbne nye forretningsmuligheder inden for det voksende marked for bæredygtige produkter.

Konklusion

LCA-analyser er afgørende redskab i udviklingsprocessen, der muliggør bæredygtig vækst, konkurrencedygtighed og forbrugerengagement. Ved at integrere LCA i udviklingsprocessen kan producenter og virksomhedsejere forbedre deres produkters bæredygtighed, differentiere sig på markedet og imødekomme forbrugernes stigende krav til miljøvenlige produkter. LCA giver producenter mulighed for at træffe informerede beslutninger om design, materialer og produktionsteknikker baseret på objektive data og bidrager til opbygningen af en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid.

Ved at anvende LCA kan virksomheder øge gennemsigtigheden, reducere greenwashing og opbygge tillid hos forbrugerne. LCA-analyser hjælper med at kommunikere produkters miljømæssige fordele og demonstrere engagementet i bæredygtighed. Ved at omfavne LCA-analyser kan virksomheder positionere sig som ledere inden for bæredygtig produktion og imødekomme behovene hos en stadig mere bevidst og krævende forbrugerbase.

Hos Artlinco har vi arbejdet med innovation siden 2001, og de fleste af medarbejderne har arbejdet med det i store dele af deres professionelle liv.

Innovation er vores håndværk – med over 450 gennemførte projekter kan vi med ro i maven kalde os eksperter i strategisk innovation.

Lad os tage en kop kaffe sammen

Lad os sammen identificere jeres udfordringer

Lad os vise jer hvordan vi arbejder med strategisk innovation

Cases

Black Iron Horse IF Design award 2020

Black Iron Horse

Sea Protector One 5

All in On Green – SeaProtectorOne

Gas Leak Detector 1

Gas Okay

Skal vi kigge på dit næste projekt?


+45 70 20 80 36