Artlinco om emballagedesign

Mere end indpakning – Emballagedesign som strategisk værktøj

bluetooth recorder Voicebird package

Emballagen er typisk det første en potentiel kunde ser til dit produkt. Men der er forskel på, hvad I ønsker, at kunden skal se og opleve, samt hvad emballagen strategisk skal kunne.

 

Forskellig emballage kræver forskellige tilgange og det rette fokus. Skal fokus være på visual attention, transportoptimering, beskyttelse af produktet, pris, værdioplevelse eller udpakningsoplevelse? Valg af fokus er det første, der afgør, om jeres emballage fungerer i forhold til det mål, som emballagen har.

 

Artlinco er uvildig rådgiver og udvikler på disse opgaver. 

Emballage er mere end bare indpakning…

…det er et strategisk værktøj til at skabe attention, sikre produktet, få kunden til at vælge produktet og give kunden en positiv værdioplevelse.

Emballagens funktion og fokus er forskellig, alt efter om der er tale om fokus på retail, e-handel, B2B eller transport.

Emballage til e-handel

emballage design examples

Emballage til e-handel bliver mere og mere vigtigt i takt med at e-handlen stadig stiger. År efter år har den sat rekord, hvilket betyder, at den digitale hyldekrig bliver vigtigere at have med i overvejelserne omkring emballagedesignet.

 

Emballage til e-handel kræver en stærk balance imellem visual attention og design, der samtidig egner sig til transport. Oven i dette skal udpakningsoplevelsen sikres, da det er kundens første fysiske møde med produktet. Den udpakningsoplevelse hvor syns-, lugte-, høre- og taktilsanserne er i brug, har stor betydning for den samlede oplevelse.

Når kunden står med det fysiske produkt i hånden, så er der mange ting, som får betydning for denne oplevelse. Hvordan føles materialet? Er der lugt, når pakken åbnes? Er pakken til at håndtere? Hvordan er farverne, og hvilken lyd har materialet (f.eks. har silkepapir og plastik forskellige lyde, forbundet til forskellige oplevelser)?

 

Ud over udpakningsoplevelsen skal design og udformning også sørge for, at der ikke “transporteres luft”. Et design der ikke er optimeret til transport, vil være dyrere, da der går meget plads til spilde. Materialet skal også være holdbart, så det kan holde til transport og håndtering, så kunden ikke risikerer at modtage en ødelagt vare. For så vil det være det, som kunden husker.

Emballage til retail

Emballage til retail handler om at skille sig positivt ud på hylden og sikre optimal attention. I skal sørge for, at jeres produkt bliver “the chosen one”. Hvordan denne attention sikres, kommer bl.a. an på form, farvevalg, tekst og budskab, konkurrerende produkter, målgruppe og størrelse.

 

Da produktet skal tale til kunden på en anden måde end ved digitalt salg, er der bl.a. mere fokus på kundens håndtering, når produktet tages af hylden. Allerede inden det tages ned fra hylden, skal designet gøre det nemt at vælge netop jeres produkt, og det skal appellere til alle sanserne.

Selvom transportoptimering også er vigtigt, så skal emballagen tage større hensyn til, at kunden har lyst til fysisk at tage produktet ned fra hylden. Derfor kan det strategisk betale sig, at emballagen er nem at håndtere, i det øjeblik den fanger attention, men også når den fragtes hjem og får en plads i hjemmet.

 

Emballagen skal give grund til 3 x ja. Ja til at tage det af hylden, ja til at købe og tage det med, og ja til at ville købe produktet igen. Selvom emballagen kun udgør en del af produktoplevelsen, så er det ofte det første møde med dit produkt. Mange kunder træffer først det endelige valg ved hylden, og dit produkt skal kunne fortælle sin historie på få sekunder.

Golden Lotus package design spaghetti

“Din emballage skal være din “usynlige sælger” og gøre at dit produkt tilvælges frem for de mange andre. Din usynlige sælger skal arbejde for dig, og kan kun gøre sit arbejde, hvis I har skabt optimale betingelser for dette.”

Din “usynlige sælger” skal arbejde for dig

Skab opmærksomhed, interesse, desire og handling

Hvis I har verdens bedste produkt, skal I også have verdens bedste emballage. Jeres emballage er jeres usynlige sælger, der arbejder for jer, når I har sluppet produktet. Det er en af de ting, I kan styre – og skal styre. Emballagen skal skabe opmærksomhed og motivere kunden til at stoppe op, at ville vide mere og i sidste ende tage produktet med hjem.

 

Når først opmærksomheden er fanget, skal interessen vedligeholdes og ud fra dette, skal der skabes et desire. Der skal altså opstå en lyst til at eje produktet. Sidst men ikke mindst, skal kunden tage skridtet og handle på disse ting. Produktet skal i kurven og overgå til kunden. Alt dette kan den rette emballage hjælpe med.

Gør det nemt for kunden at sige ja

Moderne kunder og forbrugere står over for massevis af daglige valg og fravalg. Derfor har du kun deres opmærksomhed meget kortvarigt. Din emballage skal være din “usynlige sælger” og gøre, at dit produkt tilvælges frem for de mange andre. Din usynlige sælger skal arbejde for dig, og kan kun gøre sit arbejde, hvis I har skabt optimale betingelser for dette.

 

Det indebærer bl.a. at jeres emballage designes til målgruppen, ud fra indsigt omkring adfærd og præferencer. Dette kan I arbejde med at måle og registrere igennem kvalitative og kvantitative metoder. En blanding er ofte at foretrække – især fordi mennesker kan have en anden adfærd, end de selv oplever og forklarer.

Well dressed eller praktisk sælger?

Ud over at din usynlige sælger skal være iøjnefaldende og tiltrækkende, skal den også vække sanserne. Alt efter hvem der er modtager, spiller emballagen på forskellige sanser og præferencer. Ved emballage til retail og e-handel er der stor fokus synet, hvorimod der ved B2B og emballage til fragt, vil være mere fokus på sikkerhed og økonomi. Det udelukker ikke hinanden, men det betyder, at noget kommer i forgrunden til fordel for andet.

 

Hvis din usynlige sælger ikke nødvendigvis skal være well dressed, men i stedet praktisk og økonomisk, så skal I sætte fokus på, at sælgeren sparer kunden for besvær. Emballagen kan vække interesse og desire i forhold til at transporten er billig, sikker og udpakning går nemt. I det hele taget at det stjæler så lidt tid og penge fra virksomheden som muligt.

Vi kan måle attention og adfærd

Som nævnt, så kan adfærd både måles og observeres via kvalitative og kvantitative metoder. Når Artlinco anvender data eller udstyr til konkret at måle adfærd, kan det være via detektorer, der måler hudens svedproduktion, eller det kan være via eyetracking.

 

Prototyper på emballagen kan bl.a. testes i forhold til, om de fanger kundens øje. Vi kan bl.a. teste det ved hjælp af eyetracking, der fortæller, hvor lang tid blikket hviler bestemte steder, og hvilke mønstre der er i, hvor der kigges hen. Hvis denne tracking afslører, at kunderne ikke ser det, som I ønsker de skal se, er det mulighed for at lave justeringer inden produkt og emballage kommer på markedet.

Emballage design heatmap 2

Emballage B2B

dell package design

Emballagedesign B2B har fokus på, at forsendelsen er billigst mulig via optimal designet emballage, samt at emballagen er nem at pakke ud og bortskaffe. Ved køb af store varemængder, har det stor betydning, hvor meget emballagen fylder, da der går tid og kræfter med at bortskaffe.

 

Emballage B2B skal fjerne irritationsmomenter, som f.eks. emballage der tager for lang tid at åbne, har en uhåndterbar størrelse eller form. Derfor har denne emballage mindre fokus på visual attention i forhold til et produkt, der står på hylden i retail-salg.

Generelt er det strategiske fokus på at optimere tid og minimere omkostninger. Emballagen skal ligeledes beskytte produktet, så virksomheden ikke risikerer at modtage et defekt produkt. Alle uforudsete ting koster virksomheden penge, og kan betyde, at de ikke vælger dit produkt igen.

Emballage til transport

Emballage optimeret til transport kræver et design, der gør det billigst muligt at transportere. Desuden skal emballagen sørge for sikkerheden i forhold til, at produktet kommer frem uden skader.

 

Dette fokus kræver, at emballagen udnytter pladsen bedst muligt, og f.eks. er designet til at passe på europaller. Få centimeter uudnyttet plads betyder, at I betaler for at transportere luft i stedet for produkter.

Det vigtige ved udpakningsoplevelsen i denne situation ligger ikke kun omkring udseende og andre sanser, men især at der under emballagen findes et intakt og ubeskadiget produkt.

 

Men også at det ikke tager unødig lang tid at pakke ud. Ved design af emballage til transport bliver udpakningsoplevelsen skubbet i baggrunden, og i stedet er økonomi, tid og sikkerhed det primære fokus.

Dagens emballage er morgendagens affald

Når emballage designes, går meget af tiden og fokus med at tænke på kundens behov, oplevelse, produktets sprog og attention.

 

Men emballagen eksisterer også på den anden side af køb og udpakning. Efterfølgende skal emballagen bortskaffes, hvilket iværksætter en større proces.

Kunden skal bortskaffe emballagen (korrekt), hvorefter emballagen håndteres alt efter materiale. Her har I som virksomhed mulighed for, også at sætte jeres positive præg i forhold til genanvendelighed og miljø.

 

Virksomheder kan bidrage positivt til den grønne udvikling, i designet af emballagen, hvor flere forskellige tiltag kan hjælpe. F.eks. brug af bioplast, fjerne unødvendig emballage, reducere antallet af forskellige materialer og bruge genanvendelige materialer.

Det er ikke kun god etik at tænke grønt, men kan i følge Dansk Erhverv ligeledes bidrage til konkurrencemæssige og økonomiske fordele, hvis man omstiller sine emballager til høj genanvendelighed inden 2024.

Læs vores

10 gode råd til innovation og udvikling

Her har vi samlet nogle overordnede råd, som kan bruges, uanset om du er innovationsnovice eller garvet.

Innovation er hård arbejde, men vi har samlet 10 gode råd, der kan få di lidt tættere på målet

Se emballage-cases her

Golden Lotus spaghetti emballage 1

Asian Food

Udvikling af Golden Lotus emballage og identitet, der passede til det danske marked og samtidig holdt ved de asiatiske rødder.

Brethelsen kosttilskud silicium

Berthelsen Naturprodukter

Optimeret emballagedesign for at reducere produktionsstop og give endnu bedre brugeroplevelse

Voice Bird emballage 4

Voicebird

Design af emballage til at give en optimal udpakningsoplevelse og hjælpe brugeren godt i gang med produktet.

Pytt living package 2

PYTT Living

Design af effektiv og differentieret emballage med omtanke for naturen igennem genanvendelighed.

Nest Box package with features: motion tracker, records sound and video, capture photos, works with android and iphone, wi fi

Gardenlife

Emballage med fokus på den gode historie og unikke muligheder – uden kryptiske specifikationer

Tuborg beers on cooler rack

Tuborg

Holder til dåseøl som en effektiv gimmick, der skulle bruges til TV-reklame og havde fokus på lav fragtpris

Artlinco FAQ

Få svar på ofte stillede spørgsmål

indsigt, innovation, implementering og alt det ind imellem

Artlinco FAQ flyer

Skal vi kigge på dit næste projekt?


+45 70 20 80 36